2010. március 19., péntek

Barót és Homoródszentmárton

Azonkívül hogy területileg közel van a két település egymáshoz (mindössze 35 km), ezen a héten más közös jellemzőnk is van, mindkét helyen evangélizációs istentiszteletek hangzanak. Ezért a tegnap esti kezdő alkalommal Györfi Tóbiás Homoródszentmártonban, én pedig náluk Baróton szolgáltam. Úgy is mondhatnánk csereszolgálat. Én az Ez.18: 21-32 alapján beszéltem Isten kegyelméről és igazságáról. Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, sőt inkább várja a megtérését.Tehát kegyelmes,de azt is mondja, hogy az ő utai igazak és ha valaki nem tér meg gonoszságából, végül saját bűne miatt pusztul el. Ezért hangzott a felhívás:" Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek ! "(32.vers) Elég sokan eljöttek a városból, hiszem mégértették Isten kegyelmes hívását. Vacsorára egy kedves szülőfalumbeli atyafi családjánál voltam. Kitaláljátok hogy kiről van szó? A gyerekeikről akikkel sokat mókáztam, teszek ide egy képet. Nagyon aranyosak!
Ők az emlitett család gyerekei. Felismeritek őket?(most nem a Barótiakra gondolok)
a Baróti gyülekezet lelkesen énekel
Ma estére Homoródszentmártonba, idős Veress Ernő testvért várjuk Anuska nénivel együtt. Kérlek imádkozzatok értü(n)k, hogy legyen bő áldás a szolgálatu(n)kon. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: