2011. március 22., kedd

Tartozom egy vallomással

Ami ugyan már nem újdonság sokaknak, különösen azoknak nem, akik ott voltak Szilágyballán a választókongresszuson, de talán még vannak a barátaim közül akik esetleg nem tudják. Tehát arról van szó, hogy az Arad Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezet meghívott, hogy legyek a lelkipásztoruk, amit Istenünk vezetésére figyelve el is fogadtam.
Nagyon világosan, félreérthetetlenül kaptam az igét amely így hangzik:
(zsid.11:16) "Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után, azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost." Ezenkívül még sok más bátorító igét kaptam és szolgatársaim, barátaim bátorítását.
Ezért ha élünk a nyáron Aradra fogunk költözni, hogy ott szolgáljunk hűséges testvérekkel együtt. Emiatt kapok ilyen kérdéseket:"tiszteletes úr, hááá nem szereti a Szentmártoni embereket? Vagy nem jó itt lakni?" A válaszom pedig egyszerű. Sem az emberekkel nincs gond én is szeretem őket, ők is engem, mi szeretünk itt lakni, csak egyszerűen én azt kell tegyem amit Isten kíván tőlem(lünk). Így tehát most meggyőződésem hogy ezt kívánja és én örömmel engedelmeskedem, mert tudom, jót akar nekem.
Még egy-két dolog. Vasárnap volt egy hete, hogy Bölönben voltam evangélizációs hét befejező alkalmán, telt imaház volt, sok hallgatóval, úgy kívántam volna, bárcsak egy lélek megtérne. Akkor a felhívásra nem válaszolt nyilvánosan senki, de hiszem hogy az ige nem tér vissza üresen. Ezt az alkalmat Győrfi Tóbiás lelkipásztor kollégám jóvoltából meghallgathatod itt. Miközben mindennap dolgozom, délutánonként amikor nem kell a misszióba menjek, kerül egy kis idő a kiskertre, meg favágásra, jólesik kinn lenni a természetben.Itt is most már szép tavaszias az idő. Üdvözletem minden kedves testvéremnek, barátomnak.

2011. március 20., vasárnap

Sírtunk, imádkoztunk és énekeltünk

A mi Istenünk nagyon kegyelmes és jó hozzánk. Ma délután a családom hallgatta az Arad Belvárosi Baptista Gyülekezet istentiszteletét, ezen a helyen te is meghallgathatod.
A bizonyságtételek és az ige nagyon meghatotta Beatrix lányunkat.Ő azonban megpróbált lefeküdni, de az alvás már nem ment. Egyszer csak kisírt szemekkel kijött és elmondta, hogy nagyon terhelik a bűnei. Majd miután imádkoztunk a feleségemmel együtt vele, boldogan adott hálát,"most már érzem, hogy megkönnyebbültem és szabad vagyok".
Mi is hálát adtunk a szabadulásáért, utána elénekeltük az "Öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve haza érkezett".
Kedves Arad-i testvéreim! Mi még nem sokat szolgáltunk felétek, de ti már igen. Jutalmazzon meg az Úr titeket ezért is gazdagon.
Istenünké legyen a dicsőség minden jótéteményéért.

2011. március 8., kedd

Evangélizáció, imaközösség és temetés

Ezekben volt részem az utóbbi időben szép sorban. Székelymuzsnán az elmúlt héten egy nagyon jó központi témával foglalkoztunk. "Életbevágó kérdések." Olyan kérdésekre kaptunk válaszokat mint:
- Miért van annyi veszekedés?
- Miért van annyi szegénység?
- Kerülhet-é a hívő ember is nyomorúságba?
- Mi lesz ha meghalok?
- Kicsoda üdvözül?
Minden este sokan eljöttek a faluból és a szolgálatok is áldásosak voltak. Az az öröm is megadatott, hogy imádkozhattunk olyanokkal akik döntöttek és megvallották bűneiket. Az Úr tartsa meg őket és erősítse.
Hétfőn Csíkszeredába voltunk feleségemmel lelkipásztori imaközösségbe. Most kivételesen kevesebben tudtak eljönni mint máskor, de azért nagyon jó beszélgetés és imaközösségünk volt. Most már a gyerekek annyira önállók, hogy egy rövidebb ideig el vannak együtt. Örült a feleségem is a kiruccanásnak.
Ma Székelyderzsben volt temetésünk, egy olyan férfit temettünk aki elzüllött életet élt, de most egy fél éve pártfogásba vette egy hívő roma házaspár. Sokat mondták neki, hogy el kell hagyni az italt és a többi bűnöket, ez őt megérintette és azt kérte, hogy a baptista lelkipásztor temesse el. Így tehát igét hirdettem a Gal.6:7,8
Ne tévelyegjetek Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember azt aratja is.
Nem sok ember jött, de a családból egy hozzátartozó máris jelezte hogy neki nagyon új volt ez a fajta igehirdetés. Elmondtam neki, hogy mi nem a halottat prédikáljuk, sem nem a halottról, hanem az élőknek hirdetjük az élő igét, hogy megtérjenek és ne jussanak az elhunyt sorsára.
A temetőkertbe pedig a II Kor.5:10 alapján beszéltem a megjutalmazásról, persze aszerint amint ki hogy élt e testben. Hiszem hogy az ige nem hull a porba, hanem megteszi a kellő hatást.