2013. november 12., kedd

Hálaadónap Hertelendyfalván

 Vasárnap egy kis csoporttal Szerbiába mentünk, hogy az ottani (Pancevo-i) kis közösségel tartsünk hálaadónapi ünnepet. Délelőtt inább csak a tagok voltak, mivel Úrvacsorai közösségel zártuk az alkalmat. Délután annál népesebb lett a csapat. Eljöttek a Muzsjai testvérek, hívogattak helybelieket is, de még egy román gyülekezetből is jöttek a testvérek hálát adni. Délben olyan kellemes napsütéses volt az idő, hogy az udvaron ebédeltünk. A maguk módján nagyon lelkesek a Szerbiai magyar testvérek, imádkozni kell értük, hogy az Úr tartsa meg őket és adjon növekedést úgy lélekben mint létszámban. Ha valakit indít az Úr lelke hogy meglátogassa őket, a testvérek nagy szeretettel fogadják a vendégeket.

 az imaház

az aradi csoport

vendéglátóinkkal együtt

énekcsoportunk és a férfiak

a nőtestvérek

Este ahogy hazaérkeztem, családi körben megemlékeztünk nagyobbik lányunk Beatrix szülinapjáról, aki épp ezen a napon töltötte a 16-ot.
Kívánjuk hogy Istenünk tartsa meg az Ő neve dicsőségére és a mi örömünkre. Ámen. 

2013. szeptember 25., szerda

Közösségápolás

volt a célunk ami miatt Szombaton kimentünk a Sistarovat-i táborba a gyülekezetből kb. hatvanan. Az egész hét borongós időjárása, kissé bizonytalanná tette a tervünk, de hittük hogy lesz jó idő. Istenünk kegyelmes volt hozzánk, még napsütésben is volt részünk és egész nap nem esett az eső, csak este mire már jöttünk haza fele. Az éneklés, ige, imádkozás mellett, bőven volt idő a játékra is. Mindenki jól érezte magát.
Vasárnap folytattuk az ünneplést. Dél előtt gyerekbemutatásra került sor, a kis Papp Dávidért imádkoztunk, hogy az Úr áldja meg őt és a családot. Délután a Pécskai gyülekezettel maradtunk több időt, beszélgetés álltal építettük a kapcsolatot és bátorítottuk a testvéreket kitartásra, hűségre. Jó hozzánk az Úr.

2013. augusztus 30., péntek

Hamar elröppent a nyár

Sok esemény jutott Augusztusra. Két menyegzővel kezdtük.. Az elsőt augusztus 10-én Szűcs Dávid és Nagy Edit frigykötését Egrespatakon az Agapé panzióban ünnepeltük. Szép alkalom volt, közben megérkezett a friss üdítő zápor. Hála érte a jó hangulaton semmit sem rontott. Ha már Szilágyságban voltunk, akkor belefért egy kis családlátogatás Rátonban és Ballán. Utána a Gödöllői rokonokat vettük célba, velük két napra a Balatonra is eljutottunk.
Augusztus 18-án következett a Kürti Gabi és Módi Krisztina menyegzője. Az itthon Aradon volt megtartva. Jó volt találkozni sok rég nem látott Szilágysági ismerőssel.
Aug. 19-23 között a lelkipásztor családok hete következett. Nagyon testvéries légkörben telt el. A fő téma  a " Gyülekezet" tartalmas előadások és beszélgetések által lett kimerítve. Péntek-Szombaton egy kicsit még időztünk Homoródszentmártonban és Keresztúron.
Az elmúlt vasárnap délelőtt már itthon szolgáltam, délután pedig a Szerbiai Pancevo-n. Nagyon kedves, barátságos testvéreket ismerhettem meg. Mivel ketten épp egy évvel azelőtt merítkeztek be, egy másiknak meg szülinapja volt, egy kis ünnepi vacsorát szervezetek testvéreink. Aztán egyik éneket a másik után kérték hogy énekeljük. Nehezen lehetett tőlük elválni. Lelkes közösség, jó volt velük lenni. Az Úr áldja meg őket.

2013. augusztus 5., hétfő

Temetés

A tegnap délelőtt még itthon szolgáltam, úrvacsorához járult a gyülekezet, de az alkalom végén már igyekeztünk Szilágynagyfaluba, özv. Fazakas Zsuzsánna (szül. Kabai) testvérnő, feleségem nagymamája temetésére. A nagy meleg ellenére nagyon sokan eljöttek. A kedves mama már jó ideje betegeskedik, így a 85 évet betöltve, érett gabonaként megnyugodott minden fájdalomtól. A nagy családot, akik a Hargitától Svájcig minden irányba szétszóródtunk, már csak egy ilyen alkalom esetleg menyegző gyűjti össze. Jó volt látni egymást, találkozni és a kedves mama példás hívő életének emlékét a szívünkbe zárva távoztunk mindenki földi lakhelyére.

 a koporsó mellett az öt lánya (teljesen feketében)

 a család apraja-nagyja

2013. július 26., péntek

Különleges aratási ünnepély

volt a szilágyballai baptista gyülekezetben. Azon kívül hogy hálát adtak Isten gondoskodó szeretetéért, a termésért, gabonáért, megemlékeztek arról is hogy milyen nehéz, fáradságos munka volt régen az aratás. Megelevenítették a kaszás, marokszedős, kévekötős aratási módszert. Ez megtekinthető itt.
Végignézve ezt a kis videót s látva szorgos szüleimet, öcsémet és az ötletgazda sógornőmet, meg minden kedves honfitársamat, a könnyekig meghatódtam. Azt hiszem ezután minden falás kenyérnél eszembe jut, hogy hálát adjak Isten szeretetéért, gondviseléséért és azért, hogy most bőven van kenyér. Az Úr jutalmazza szorgos kezű szüleinket, akik fáradtságot nem ismerve neveltek.

2013. július 11., csütörtök

Öt napos gyerekklubbokat

szerveztünk ezen a héten a GyEK támogatásával Arad megyében a magyar gyerekeknek. Több településen zajlottak az alkalmak párhuzamosan. A mi gyülekezetünk délelőttönként a helyi evangélikus gyülekezettel közösen szerveztük a belvárosi parkban, délután pedig egy csoport Fazekasvarsándra, másik pedig Pécskára ment. A gyerekek örömmel hallgatták a bibliai történeteket, aztán lelkesen énekeltek, játszottak.
Erről teszek egy pár képet.

 Borzási Johanna mondja a leckét a belvárosi parkban

 Virág Tibi és Angéla kérdéseket tesznek fel a leckéből

 Fazekasvarsándon külön román és magyar csoporttal-a kis segéd tanító a Péterünk ):

 figyelmesek a gyerekek

 a játék is tetszett

csoportos vetélkedő közben nagy az izgalom

2013. június 21., péntek

Ismét vége

egy tanévnek a gyerekek és szülők nagy örömére. Volt alkalmam végig szemlélni a sok ügyes, tehetséges gyerek díjkiosztását ami több mint egy órát tartott. Van egy jó szokás a Csiky Gergely főgimnáziumban, minden évkezdés és évzáróra meghívnak egy lelkipásztort, hogy imádkozzon, kérjen áldást a tanulókra, tanárokra, szülőkre. Most rám került a sor. Nagyon sok a tehetséges gyerek: ki matekból, ki irodalomból, vagy nyelvtanból, angolból, románból, vagy épp a "Nagy vagy"-on szerepeltek jól... Sok díjjal gazdagodtak a gyerekek.
 az I.-IV. együtt

 az Abigél osztálya, vagyis a O-dik osztály
még egy kis játék búcsúzóul

2013. június 6., csütörtök

Bemerítésen

voltam az elmúlt vasárnap a nagyváradi Betlehem gyülekezetben. Most szolgáltam ott először és nem igazán ismertem sok testvért, de egy nagyon kedves, barátságos kis közösség. Délelőtt tele volt a terem, délután már kevesebben voltunk, de áldott volt a légkör. Örültünk Ibolyának, aki bizonyságtételét egy versben fogalmazta meg. Kívánjuk az életére és a gyülekezet életére Istenünk gazdag áldását. Közben itthon dr. Vass Gergely testvér, a volt elődöm szolgált. A testvérek elmondásából, itthon is jó alkalmak voltak. Hála érte.

2013. május 29., szerda

Látogatás a Székelyföldön

Az elmúlt Péntek, Szombat és Vasárnap a volt körzetemet látogattam meg. Mivel a feleségem és még öt testvérnőt innen Aradról a Hargita táborba, női csendes-napokra vittem, így alkalmam nyílt találkozni a kedves székely ismerősökkel. Több családot is felkerestem Pénteken és Szombaton, Vasárnap pedig a Székelyderzs-i és a Muzsna-i gyülekezetben szolgáltam. Muzsnán a testvérek nagy munkába fogtak. Már rég repedezett az imaház fala, de most már nem javítják, hanem lebontották és újat építenek. Már az alap le is van téve. Az Úr segítse őket, hogy befejezhessék a nagy munkát és örvendezhessenek a jó előmenetelnek. Még egy érdekes meglepetésben is volt részünk. Bögöz mellett az út szélén nyugodtan legelészett két szarvas fényes nappal. Nem zavartatták magukat a kocsiktól, nézelődőktől, így én is lencsevégre kaptam őket.

 legelésző szarvasok

 Ibolyka néni Székelyderzsből nagyon sokszor vendégül látott 8 év alatt

a Derzs-i kis csapat

Muzsna-i gyülekezet


az új imaház alapja betonozáshoz elkészítve

2013. május 17., péntek

Pál apostol tanácsolta

az ifjú szolgatársának Timóteusnak a következőket: ,, Hirdesd az igét állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással."(2Tim 4:2)
Ez nekünk mai keresztyéneknek is fontos üzenet.
Mindig hálás a szívem mikor lehetőség nyílik az evangélium közlésére. A tegnap este mivel Pécskán városi napok vannak, a polgármester meghívásából aki mellesleg magyar, szolgálhattunk egy kis énekcsoporttal. Elég sok hallgató volt ott. Az érdekességek közé tartozik, hogy a nagy egyházak részéről csak az ortodox gyülekezet szolgált kórussal. A román baptista gyülekezet fúvószenekarral, énekkarral, mindkét pünkösdi gyülekezetből volt énekcsoport, mi pedig a kis magyar baptista közösséget képviseltük.
Négy énekkel szolgáltunk és mindegyik előtt, egy néhány evangéliumi gondolatot osztottunk meg az énekekkel kapcsolatosan. Ez is egy nyitási lehetőség, hogy megismerjenek, tudják hogy van egy kis magyar közösségünk, ezen kívül, nagy öröm volt a két új hozzátartozónak hogy ők is szolgálhattak.
Kívánjuk a Pécskai emberek megtérését. Adj még kegyelmet Uram!

2013. május 6., hétfő

50 évre néztünk vissza

családi légkörben május 1-én, amikor megemlékeztünk szüleink házasságkötésére. Hosszú idő telt el azóta és már egy jó ideje mi is mint gyerekek részét képeztük az ő életüknek. Az V. Móz 8:2 szerint bíztattam őket: "És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr....". Volt és van mire emlékezni. Jó példa előttünk az életük, szeretettel neveltek, megszerettették velünk a Bibliát, a gyülekezetet és tanítottak becsületes éltre. Sok lenne azt mind felsorolni amit tőlük kaptunk. Kívánjuk életükre Istenünk oltalmát, kegyelmét és sok-sok áldást. A szülők, négy gyerek, két vő, két meny és tíz unoka közül csak a két legnagyobb unoka hiányzott. Ők a távolság miatt, más formában köszöntötték a kedves nagyszülőket.
A többiről beszéljenek a képek.

Simon Anna és András

 mosolyt csaltunk az arcukra

 együtt a család

 együtt a tesóimmal Csabi,Eszti, Ani és én

 mama, tata és az unokák

 egy családi kép emlékül

2013. április 13., szombat

Száguldó idő

Valahogy azt tapasztaltam az utolsó két nap, ahogy egy temetési énekben van:"Repül szelek szárnyán az élet, mi is vele megyünk gyorsan". Miközben készültünk Dr. Molnár Róbert testvér fogadására, szóltak, hogy temetés is lesz. Így a tegnap délután Róbert testvér első előadása után, (ahol nagyon sokan voltak és a férfikarral mi is szolgáltunk) mindjárt igyekezni kellet a virrasztóba. A kedves elhunyt Stevlik Katalin testvérnő családja nem hívő, így alkalmunk volt nekik szólni az igét.
Ma reggel 9-től együtt a vendég testvérrel, városnézéssel foglalkoztunk, 11 órától fogadott a városunk alpolgármestere Bognár Levente akivel együtt beszélgettünk, majd együtt ebédeltünk. Onnan rohanó léptekkel igyekeztünk, hogy a 3 órakor kezdődő temetésre elérjünk. Szóltam Jób hitéről és a sírnál a feltámadásba vetett reménységünkről. Az énekcsoport is szépen szolgált. Hisszük az evangélium megteszi a kellő hatást
Róbert testvér ma délután egy csoporttal tőlünk Ágyára ment szolgálni, holnap délelőtt itt Aradon tart előadást a Mosóczy-telepi református gyülekezetben
A befejező alkalom holnap délután 5 órakor lesz nálunk az Arad Belvárosi Baptista gyülekezetben, ahol Róbert testvér szólja majd az igét.
      Mindenkit szeretettel várunk!
Aki nem tud ott lenni, élőben követheti a gyülekezetünk honlapján, vagy utólag is meg lehet nézni. Hisszük, hogy bő áldásokban lesz részünk.

2013. április 12., péntek

Temetés

Elhunyt Stevlik Katalin testvérnő 88 évesen az Arad Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezet tagja.
Temetése 2013 április 13-án délután 3 órakor lesz az UTA temetőben.
Aki ismerte jöjjön el, vegyen részt a temetésen.

2013. április 9., kedd

Aradon fog szolgálni

április 12-14 között Dr. Molnár Róbert Magyarországról, Kübekháza polgármestere akinek Isten átformálta életét. Ismert közéleti személyként, mint elkötelezett keresztyén fog élő igét szólva, könyvbemutatóval egybekötött előadásokat tartani:
  • Péntek 17 órakor a "Jelen Házban" ahol közreműködik a gyülekezetünk férfikara is
  • Szombaton 16:30 -kor Ágyán fog szolgálni  a református templomban
  • Vasárnap de.10-től az Arad Mosóczy-telepi református templomban
  • Vasárnap 17 órától az Arad Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezetben
Ezt az eseménysorozatot a Belvárosi Baptista Gyülekezet az Alma Mater alapítvánnyal közösen szervezi.
Bármelyik előadásra minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. Könyveit "Egy politikus akit rabul ejtett Isten" és "Ébresztő Magyarország" meg lehet vásárolni minden előadási helyen. Hisszük, áldásul fog szolgálni az Arad és környéke magyarsága részére, testvérünk minden szolgálata.

2013. március 30., szombat

Áldott ünnepet kívánok mindenkinek

Húsvét reggel dicső nap kél
Megnyílt a sír, Jézus él!
Újuljon meg minden szívben
A hit, szeretet, remény.

Az a vágyam, hogy a feltámadt Jézus Krisztussal örömteljes, bensőséges, megtapasztalásokban gazdag Húsvéti ünnepünk legyen mindnyájunknak.

2013. március 21., csütörtök

Költözködtünk

igaz nem nagy távolságra, csak Arad belvárosból a város Mosóczi telepére, a frissen vásárolt lelkipásztori lakásba. Még minden új és szokatlan. Keresgetjük a bútorok, ruhák helyeit, még időbe telik míg minden a saját helyére kerül. Nagyon jó segítséget jelentett, hogy édesanyám itt lehetett egy hétig. Amúgy ez a hely nagyon csendes. Jó meleg a ház és bőven elférünk benne. A tegnaptól van már internet is. Meglepődtem mennyi infó árad egy hét alatt. A szomorú hír hogy leégett a Vajdaságban Nyúl Zoltán testvérék háza, megrázott. Imádkozzunk értük, hogy tudják átvészelni ezt a nehéz időszakot.
Most röviden csak ennyit.

2013. március 1., péntek

Evangélizáció az Arad-Belvárosi Magyar Baptista Imaházban

Március 1-3-ig minden este 6 órától élő közvetítés lesz az alkalmainkról. Akik tehetik, jöjjenek el és vegyenek részt. Mindenkit szeretettel várunk. Akik nem tehetik, azok imádkozzanak velünk együtt bő áldásért.
Szolgálni fognak:
  •   Pénteken - Boros Róbert lelkipásztor Temesvárról
  •   Szombat,Vasárnap Bodor Sándor lp. Nagyváradról

2013. február 27., szerda

Te kit hívnál be?Három öreg ember érkezett egy házhoz, de amikor hívták őket hogy menjenek be, ezt felelték:
 - Mi sosem megyünk be együtt egy házba!
 - Miért? Kérdezte a gazdasszony csodálkozva.
 - Az én nevem jólét, a második hírnév, a harmadik neve pedig szeretet.
 A nő bement a házba és tanácskozni kezdett a család tagjaival, hogy kit hívjon be elsőnek.
 A férfi a jólétet szerette volna befogadni, a nő a jó hírnevet. A sarokból a kislányuk azt kérdezte: Miért nem hívjuk be inkább a szeretetet? Akkor házunk megtelne örömmel.
 A nő kiment és megkérdezte: Ki a szeretet? Ő jöjjön be.
 A szeretet elindult az ajtó fele, de mindjárt a másik kettő is vele tartott.
 Az asszony meglepődve kérdezte:
 - Miért jöttök ti is? Hisz én csak a szeretetet hívtam.
 Az öreg így felelt:
 - Ha jólétet, vagy a hírnevet hívtad volna, akkor a másik kettő kint maradt volna. De mivel a szeretetet választottátok, ahová ő megy, mi is vele megyünk.

Mert ahol szeretet van, ott jelen van a jó hírnév és a jólét is!

2013. február 22., péntek

Szalárdon

is ezen a héten van az evangelizáció és az este ott szolgáltam. Sokan jöttek az igét hallgatni, hiszem hogy hatást is gyakorol mindenki életében. Szépen szolgált a fúvószenekar, az ifjúság, de még a közös éneklés is lelkesen hangzott. Áldja meg az Úr őket. 


2013. február 20., szerda

Szombat-Vasárnap

a Lupényi gyülekezetben szolgáltam, ahova elkísért özv. Kürti Ágnes és Sára a lánya, ugyanis nekik az ottani testvérek majdnem mind rokonság. Nagyon kedvesen fogadtak a közösségbe és családjaikba egyaránt. Ahogy vége volt Vasaranap este az istentiszteletnek, felmentünk a "Strajara"(ez a közelben levő hegy ahol sípálya működik) amiről sokat hallottam hogy milyen szép. Hát valóban kellemes a gyönyörű téli , havas táj, miközben lent a városban már szinte nyoma sincs hónak.
Most már készülünk a jövő heti evangelizációra. Hétfőn imaközösségünk volt, imádkozunk megtérő lelkekért. Adja meg az Úr kegyelméből.

2013. február 15., péntek

Két jó alkalom

amikor az evangéliumot hirdethettem ezen a héten, először hétfő este a Simonyifalvi Lutheránus templomban. Ökumenikus imahetet tartanak ott és sokan eljöttek a faluból, meghallgatni az igét.
 
 figyelmes hallgatók

A másik hely pedig Ágya, ahol a helyi baptista gyülekezetben evangelizációs alkalmakat szerveztek testvéreink. Ott is sokan voltak hallgatók. Nagyon lelkesen énekel a gyülekezet. Igyekeznek kürttel, dobbal, gitárral, orgonával kísérni a közös énekeket. Egy bővebb csoport is elkísért ma Aradról és egy néhány éneket karban is énekeltünk. Testvéreink nagyon vendégszeretőek. Áldja meg az Úr a hirdetett igét és minden elhangzott szolgálatot.


2013. február 11., hétfő

Evangelizációk

Jól mondták a régi öregek "a tél a lélek nyara". Most nagyon alkalmas az idő az ige hirdetésre. Az emberek szabadabbak, nem köt a sok kinti munka, kert, udvar stb. A napokban több helyen is hangzik az evangélium, hála érte. Az elmúlt pénteken Fugyiban szolgáltam, a tegnap itthon, ma este Simonyifalván, pénteken Ágyán, szombat-vasárnap pedig Lupényban kell lennem. Imádkozzatok minden szolgálattevőért, hogy kapjunk élő üzenetet az Úrtól, mert csak akkor számíthatunk áldásra, őszinte megtérésekre. Legyen kegyelmes hozzánk Istenünk.

 
 az alkalom Fugyiban

Közben észrevétlenül, de nagyon gyorsan telik az idő. Február 8-án Abigél töltötte a 7 évet, másnap pedig a neve napja volt, így Bea készített neki egy pónis tortát, mert az a minden.

Sok örömünk leljük gyerekeinkben, minden fáradtság, nehézség, küzdelem ellenére áldások ők a mi számunkra. Köszönjük hogy kaptuk őket.
"Mert az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom". Ez valóban így van.

2013. január 21., hétfő

Akik örömünkben osztozni szeretnének

azoknak írom e sorokat. A tegnap délben gyülekezetünk megerősítette szándékát (100%-os szavazattal), hogy a már megtalált lakást szeretnénk megvásárolni lelkipásztori lakásnak. Ezért a délutáni istentisztelet keretében is be lett mutatva a házról egy néhány kép, azokért akik délelőtt nem lehettek jelen a gyülekezetbe. De nem csak, hanem azért is hogy akiket az ismerősi körből még érdekel, megtekinthesse és imában hordozhasson minket.
Tehát aki látni szeretné, az megtekintheti itt. 
Mi nagyon hálásak vagyunk Istennek, azért amit tett, ahogy vezette gyülekezetünket és ahogy gondoskodott szükségeinkről. Továbbra is rábízzuk ügyünket. Ott a legjobb kezekben van.
Még csak annyit, hogy az adásban a 26-ik perctől kezdődik a ház bemutatása.

2013. január 14., hétfő

Nyomós ok a hálaadásra"Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban
 és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással 
tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt." (Fil. 4:6)

Nagyon hálás vagyok Istennek családommal együtt, hogy a sokszor elhangzott buzgó imáinkra
és a kitartó keresésünkre,kellő időben válaszolt.Az elmúlt bő egy évben, gyülekezetünk
lelkipásztor-lakás keresésben volt.Most már megvan az alkalmas lakás, következik a 
hivatalos átvétel és hisszük, hogy minden jó rendben fog történni. Köszönjük mindazoknak
akik imádkoztak értünk és ezt lehet tenni tovább.Akik esetleg más formában is testvér kezet
tudnának nyújtani, azoknak bővebb tájékoztatást a simonand72@gmail.com e-mailen adhatok.
Mindenért az Úré legyen a dicsőség!

2013. január 8., kedd

Egy vers

amit néhai nagyapám Simon János írt, akit csak képen láttam mert tavaly volt 60 éve hogy meghalt, így édesapám 14 éves gyerekként maradt árva. Tatával egy agyhártyagyulladás végzett, így befejeződött az írói és zeneszerzői karrierje. Egy érdekesség, hogy annak idején az "Örömmel lépj elő" című ének dallamát meg akarták venni a Román állam himnuszának. Erre a válasza az volt: "Én ezt az Úrnak írtam, nem az államnak."  Több karéneket és verset írt. Ezek közül, ez az újévi vers, úgy gondolom még néhány évtized után is aktuális üzenetet hordoz.

Utad jól kezdd!

Elindul a vándor a lét tágas útján
Az öröm s a derű, feltűnt bájos arcán.
Nem látott bánatot, akadályt sehol sem,
Nem is gondolt arra, hogy még rossz jöhessen.

Utazása közben nem is sokára
Elébe lett szórva e létnek bogáncsa.
Álmosság, restség, fáradtság, kétség, 
Ami arra inti: menni érdemes még?

Széjjelnéz a vándor, nem talál védelmet,
Nehéz ködfelhők bolyongtak körülte.
Visszanéz a vándor, félve és rettegve
Felkiált: most utam nem jól van elkezdve!

Én most elindultam ahogy én akartam
De a vezetőmet, mesterem elhagytam.
Útólért hamar a félelem, a baj,
Nem jött az öröm, csak a sok panasz.

Te vagy ez a vándor ki most így elindulsz
Aki mesteredhez tanácsért nem fordulsz.
Vigyázz ki most indulsz egy szép jövő felé,
Nehogy csak baj, bánat jöjjön folyton eléd.

Mestered legyen utadon a vezér,
Akkor nem ér téged soha baj és veszély.


Kívánom ebben az évben is bízzuk teljesen mesterünkre életünk irányítását.