2012. december 31., hétfő

Jókívánság

Istentől gazdagon megáldott, békés, boldog új évet kívánok mindenkinek.

S hogy valóban kik lesznek boldogok 2013-ban, arról ezt mondja a Biblia: 

 1. Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
  2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
  3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. (Zsolt. 1:1-3)

2012. december 26., szerda

Letelőben az ünnep

A vakáció közeledtével Abigél osztályának iskolai előadásuk volt, s kérte fényképezzem le. Erre Peti: de én is oda állok. Hát telik az idő. Holnapután Péter tölti a három évet. Rohan az idő.
 nagyoooooon szeretem Abit

Advent negyedik vasárnapján Feketegyarmaton szolgáltam egy lelkes férfikar kíséretében. Még adventi, de már Karácsonyi énekeket is énekeltünk. Aztán a Karácsony minden istentiszteletén itthon szolgáltam, közbe meg Pécskán és ma délelőtt pedig Zimándközön házi istentiszteleten voltunk. Hamar eltelt itthon az ünnep, mi azonban még egy kicsi ráadást szeretnénk otthon a Szilágyságban. Reméljük összejön.

2012. december 24., hétfő

Mindenkinek kellemes

karácsonyi ünnepet kívánok. Az Úr Jézus szeretete, békessége töltse be a szíveinket.

2012. december 17., hétfő

Hírdetni az igét

ha kell az alkalmakat áron is megvásárolva, erre buzdít minket az ige.Mi is törekszünk erre és mások is segítenek nekünk ebbe. Az elmúlt héten egy bábcsoport járt nálunk Nagyváradról és a Csiky Gergely magyar nyelvű gimnáziumban, valamint a hozzá tartozó Kincskereső óvodában is előadták a Jézus születésének történetét. Nagyon hálás vagyok, hogy sok gyerek hallhatta az evangéliumot a kedves , játékosan előadott darabban. Az Úr jutalmazza őket szolgálatukért. A tegnap délután a belvárosi gyülekezettel részt vettünk egy Adventi Jótékonysági koncerten, aminek keretében szolgált az énekkarunk és lehetőség nyílt az Adventi üzenet átadására. Többek között felhívtam a figyelmet arra, hogy a világot bejáró rémhírekkel töltött foglalkozás helyett, mi keresztyének készüljünk Jézus várására, aki biztosan el fog jönni. Ez legyen a fő foglalkozásunk, készüljünk Jézus elé aki megígérte:
" És íme hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz".(Jel. 22:12)
  Erről a témáról akit érdekel, még bővebben olvashat  itt.

2012. december 5., szerda

Reménysugarak

Miután ma reggel azért imádkoztam, hogy Isten szóljon hozzám és tanácsoljon, nagyon kézzelfogható választ kaptam olvasva a "Mai ige" december 5-re kijelölt részt.
Ez nekem szólt. Ugyanis ma délben a helyi néptanácson jártunk lelkipásztor lakás ügyben, ahol kedvesen fogadtak és hisszük hogy a mi ügyünk sokkal magasabb fórumon is ismert. Hatalmas Istenünk van, áldott legyen az ő neve. Azért imádkozunk Ő vigye győzelemre ezt a kérdést. Benne bízunk és tovább imádkozunk.


2012. november 28., szerda

Események

   Az elmúlt héten szerdán vendégünk volt egy kedves Ír házaspár az L.m.i. missziótól Normann és Lorna, Szlovák Tibor orgoványi lelkipásztor testvérrel. Lelkesen buzdítottak szolgálatukkal a misszióra. A rövid városnézés közben, Normann be is mutatta a lehető legtermészetesebben gyakorlatiasan a bizonyságtevés módját. Egy apuka volt a gyerekével a parkban, ő azzal rövid beszélgetés alatt megosztotta az evangéliumot. Elmondta ki ő, honnan jött és hogy minden embernek Jézusra van szüksége. Az apa válasza, hogy ő szkeptikus a vallásokkal kapcsolatosan. Erre ő, én nem valláshoz hívlak, hanem Jézushoz. Volt mit tanuljak. Este ők szolgáltak a gyülekezetbe itt Aradon, bemutatva a missziót amiben részt vesznek, valamint Szlovák testvér is szólt az igéből.
    Vasárnap itthon és Pécskán is szolgáltam.Szükségünk van a Krisztust váró lelkületre, mert egyszer nem Advent fog jönni, hanem maga Jézus érkezik a menyasszonyáért, mi pedig várjuk készen őt.
   Hétfőn nagy munkához fogtunk, az imaház belső felújításához. Már javában megy a munka.            

2012. november 19., hétfő

Külmisszióban

 a pacséri gyülekezet
 Bácskossuthfalván a gyerekek szolgáltak énekkel
 a felnőttek énekcsoportja
 Csapó Mátyás bizonyságtétele és a népes hallgatóság

voltam a tegnap egy lelkes kis csoporttal Szerbiába Pacséron és Bácskossuthfalván. Először is meglepetés volt, hogy aránylag közel élnek hozzánk testvéreink, mégis most találkoztam a legtöbbjükkel először. Pacséron szolgáltunk délelőtt és az igazi lelki életre buzdítottuk testvéreink, vagyis "Legyünk Krisztus jóillata" a környezetünk felé ahol élünk. A többiek is a csoportunkból bizonyságot tettek hitükről. Az ebédet a Nyúl Zoltán testvérék családjánál fogyasztottuk, akik nagy szeretettel fogadtak. Délután a Bácskossuthfalva-i közösségben hálaadó alkalmat tartottak a testvérek. Jó volt látni sok igére éhes embert, akik nagy figyelemmel hallgatták az üzenetet. Szolgáltak a gyerekek, egy énekcsoport és több bizonyságtétel is elhangzott. Még egy Ír missziótól is szolgált egy házaspár, ők a missziójukat mutatták be. Fontos testvéreim, hogy imádkozzunk a szerbiai misszióért. Megtapasztaltam, hogy szép munkát végeznek testvéreink ezért támogassuk őket imában és ha tehetjük másképp is.

2012. november 12., hétfő

Betegeinkre, időseinkre

szántunk időt az elmúlt héten.Úrvacsorai közösséget gyakoroltunk velük. Megfigyeltem, hogy akik bíznak az Úrban, mindenféle nehézség, akadály ellenére kiegyensúlyozottak. Mint akiknek élő reménység él szívükben, nem önmaguk körül forognak, nem panaszkodnak, hanem elfogadják a sorsukat és várják a mennyei hon dicsőségét. Van mit tanuljak tőlük. Tudatosuljon mindnyájunkban, hogyha külsőnk meg is romlik, nőjjön belső emberünk. Add Uram hogy így legyen.

 Vera mama

 Lipták Imre és neje
 
 Köteles mama a lányával és Nórival

Hevesi Juliánna és lánya Hadi Juliánna

2012. október 29., hétfő

KELEK találkozó

volt a Belvárosi gyülekezetben Aradon, Szombaton. Jó tanítást hallottunk arról hogyan kell lelkigondozni embereket ezekben a gonosz időkben amelyekben élünk. A Magyarországi lelkipásztorok a tegnap nálunk (Románia) szolgáltak. A mi vendégünk Szász Gábor volt, aki gyülekezet plántálással foglalkozik Kübekházán. Áldott szolgálata volt köztünk.

2012. október 24., szerda

Vajdahunyad és Dévavolt a vasárnapi szolgálataink helye. Mindkét gyülekezetben hálaadó istentisztelet és úrvacsorai közösséget is gyakoroltunk. Különösen a Vajdahunyadi légkör ragadott magával, ahol spontán szolgálatok mellet, lelkesen énekelt az énekkar. Szívesen velük tartottam. Déván is bár kevesen vannak tagok, de igyekeztek a testvérek tőlük telhetően énekelni és bizonyságot tenni Isten jóságáról. Szombaton Az Arad Belvárosi Gyülekezet adott otthont a Gertenyesi gyülekezet fennállásának 85. jubileumi megemlékezésének. A nagy Szűcs család kb. 100 tagja jelent meg hálát adni a gondviselésért és emlékezni szép, vagy épp nehéz időkre. Áldott alkalmaink voltak.

2012. október 13., szombat

Bánsági hálaadó istentisztelet

lesz az Arad Belvárosi Baptista Gyülekezetben október 14-én délután 4 órától. Csatlakozz hozzánk és adj hálát velünk. Ha nem teheted, élő közvetítésben is velünk ünnepelhetsz. Kívánunk szívből hálát mondani Istennek. Hisszük hogy áldott alkalmunk lesz. Ámen.

2012. október 6., szombat

Tátra

Az elmúlt héten Szlovákiában voltam egy kis csoporttal. Most is olyan szépnek bizonyult a Tátra mint két évvel ezelőtt, kedvesen fogadott a Vavrisovoi kis gyülekezet és nagyon szép időt kaptunk Istenünk kegyeleméből. Így kellemes volt a hegyeket völgyeket bejárni. Láttunk két nagy csorda kőszáli zergét, mormotát, szirti sast, hatalmas fülesbagolyt és gyönyörű sziklákat, tavakat, virágokat és hatalmas fákat.
"Mily szép ó nagy Isten amit alkottál." Sokszor eszembe jutott ez az ének. Vasárnap együtt énekeltünk és szolgáltunk a szlovák testvéreinkkel.

2012. szeptember 1., szombat

Cladova

volt ma a gyülekezetünknek egy kis oázist nyújtó helyszíne, ahová közösségápolás céljából mentünk több mint nyolcvanan. Kellemes légkörben, friss levegőn jó volt énekelni, imádkozni, megosztani az igét de még a röplabda és egyéb játékok is üdítettek. Szép volt, még kell folytassuk.

feszült izmokkal kötélhúzás

 beszélgetve-pihengetve

 a végén énekeltük az "áldott legyen a frigy" című éneket

2012. augusztus 28., kedd

Az utóbbi két hét

 Berni és Tomi

 a búcsúzkodó aradi közösség

   A Hargita táborban a Barnabás ház

és a kápolna

alatt alkalmunk volt családlátogatásra a gödöllői rokonságnál mivel augusztus 18-án Kürti Bernadett és Csercsa Tamás menyegzőjén vettünk részt. Vasárnap délutánra érkeztünk haza és először Pécskán utána itthon szolgáltam. Hétfő délben sikerült összecsomagolva elindulni a Hargita táborba a lelkipásztor családok hetére. Jó volt ápolni a közösséget, imádkozni egymásért és a sport is nagyon jól esett. Alig hogy haza értünk már Vasárnap el is búcsúzott tőlünk Kürti Bernadett és a tegnap már repültek is Torontóba. Kívánjuk Istenünk gazdag áldását a házaséletükre.

2012. augusztus 8., szerda

Dióhéjban

 Molnár Józsi bácsi és Erzsike testvérnő
 együtt örül a homoródszentmártoni gyülekezet

ami a tábor óta történt körülöttünk. Úgy alakult hogy ahogy hazaértünk, másnap már mentem Budapestre, hogy onnan hazavigyem a Székelyföldre Molnár Józsi bácsiékat. 40. szülinapomon (julius 21) "időutazást" végezhettem :) No de semmi gond örültem hogy segíthetek Józsi bácsinak mosolyt csalni az arcára. Három és fél éve nem jártak otthon és már nagyon vágyott. Jó volt találkozni a gyülekezettel, meg szomszédokkal, ismerősökkel. Múlt szombaton már haza is vittem őket. Idő közben még menyegzőben is voltunk Nagyfaluban. Aztán vendégeket fogadtunk a Pécs-Somogyi gyülekezetből julius 29-én délután, akik átutazóban voltak Brassó környékére táborozni és nálunk megpihentek. Jó volt együtt lenni. Alig megkezdődött a vakáció a gyerekeknek, már mindjárt vége is. Kellemes nyarat mindenkinek.

 Tomi & Brigi
Péter István lp. hirdeti az igét

2012. július 24., kedd

Jó táborozásunk volt

Gyergyó mellett a Nagyhagymás közelében, szóval a Zilahiak gyerekhetén. Kellemes időt kaptunk,egy-egy rövid üdítő záporral közbe. Eszter történetét tanulmányoztuk, sokat énekeltünk, imádkoztunk, de a gyalogtúrák sem maradtak el, na meg a naponkénti foci. Jól érezték magukat a gyerekek és felnőttek egyaránt. Vasárnap jul. 15-én a Gyergyói imaházban szolgáltunk, utána közös ebédet szerveztek az ügyes szakácsaink. A hegyre indulás előtt még fagyiztunk is. A többiről képekben.... 

a tábor

 az étvággyal nem volt gond

 finom az étel is

 egy vízi sikló volt az úton

 elfáradt túrázók pihennek

 gyönyörű virág a sziklafalon

 a Czofronka csúcson

 a Gyergyó-i imaházban

 az imaházban

pihenő

 
  az Olt folyóban lubickolnak

 szalonnát sütöttünk a gyerekeknek

 a Nagyhagymás estefele

2012. június 25., hétfő

Kémeriek Pécskán

Evangelizálással egybekötött bemerítési ünnepünk volt az elmúlt hétvégén Pécskán. Három kérdésben volt megfogalmazva az üzenet:
  • Mit kíván Isten?  erre pedig válaszként hogy nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt hogy megtérjen és éljen
  • Ember(Ádám ) hol vagy?  nem mintha Isten nem tudná, hanem hogy bennem és benned tudatosuljon a helyzetünk, Isten segíteni akar
  • Szeretsz-e engem?  mert ettől a szeretetteljes ragaszkodástól, függéstől lesz az életünk igazán Istennek tetsző, vagy pedig bánkódni fog miattunk

  a fúvószenekar Pécskán

 Kiss László(Pécskai misszió felelős) Pardi Félix, Galaczi András, Ciontos Erzsébet, Szőke Eszter, én és Szűcs János(Aradi előljáró)

A három fehérruhás boldogan tett vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. A zenekar már kezdés előtt Szombat este és Vasárnap reggel is egy fél órával hívogatta a népet.
Vasárnap délután a vendégek szolgáltak az Arad Belvárosi Gyülekezetben is. Ez visszanézhető élőben itt.
Áldott ünneplésünk volt, hisszük hogy vendégeink is jól érezték magukat nálunk. Az Úr áldja meg fáradozásuk és szolgálatukat.