2011. november 28., hétfő

Ma temetésünk volt
Ezúttal egy érett gabonát, Dragán János testvért 82 éves korban érte a hazahívó szó. Elég hideg volt ezért igyekeztem tömören elmondani a felkészülésre buzdító üzenetet a Mt 24. részből. Vigyázzatok azért mert nem tudjátok mikor jön el Uratok! Majd a sírnál a II.Kor 5:10 szóltam arról hogy lesz ítélet és mindenki cselekedete szerint ítéltetik majd. Az énekkar szépen szolgált.

a gyászmenet


az énekkar szolgál, Szűcs Ernő testvér vezényel


Kaszta mama a 79 évét meghazudtolva ott volt és állta a sarat
az Úr adjon neki sok erőt, kitartást

2011. november 21., hétfő

Pécskán

 folytattuk a hálaadást ahová örömmel elkísértek a fiatalok Aradról. Nagyon jó hasznát vesszük a családi autónknak is, mivel heten beleférünk így jó kis csapat mehetünk missziózni. Hála érte. Úgy láttam lelkesítette a Pécskai testvéreket, hogy egy szép zöldség-gyümölcsös kosarat alkothattak. Áldja meg az Úr őket hogy legyenek mindig lelkesek és hálásak. Az ifjak énekekkel, bizonyságtétellel szolgáltak, én pedig a Zsolt. 50: 14,15,23 versek alapján buzdítottam őket hálára.

a pécskai szép imaház

a hálaadás kosara, az ige és a mindennapi kenyér

ők alkotják a kis közösséget

a fiatalok buzgón énekelnek

ez pedig az a ház ahol Isten kegyelméből és Szűcs Dénes jóvoltából lakhatunk, egészen addig amíg egy alkalmas lelkipásztori lakást tud vásárolni a gyülekezetünk. Imádkozunk Istenünk vezetéséért és gondoskodó kegyelméért.

2011. november 14., hétfő

Hálaadónapot ünnepeltünk

 a tegnap Aradon. Már délelőtt megemlékeztünk Nóé áldozatáról, ami kedves volt Isten előtt. Több helyről voltak vendégeink és az egyetemistáink is többen hazajöttek. Jó volt látni őket. A délutáni istentiszteletet a román testvéreinkkel a szomszédos Dragostea gyülekezetben tartottuk. Onisim Mladin testvér meghívására az egész gyülekezettel ott lehettünk. Szolgált az énekkarunk külön és összevonva a román testvérekkel, a gyerekek csoportja, volt orgonajáték Garai Zsolt részéről és igei üzenettel mindketten szolgáltunk Onisim testvérrel. Ezen kívül még énekszólók is elhangzottak. Felemelő alkalom volt, amit aztán közös szeretetvendégséggel zártunk. Egy keveset meg lehet nézni belőle ezen a veb oldalon.
Egy rövid látogatást tettünk az elmúlt hétvégén otthon a Szilágyságban. Találkoztunk a rokonokkal egy kicsit kikapcsolódtunk és feltöltődtünk. Számomra mindig élmény otthon lenni. Most egy néhány fotót is készítettem. Íme.

 itt születtem én (ezen a tájon) Szilágyballán

 Ebben a gyülekezetben tértem meg (pontosabban a régi épületben)

2011. november 9., szerda

Ma temettük

Gertenyesen Szűcs Ferenc testvért aki 84 évet élt. A népes Szűcs család sarjaként először Szűcs Sándor lelkipásztor Szatmárnémetiből, utána Boros Róbert Székelyudvarhelyről szólták az igét. Két alkalmi vers is elhangzott és István Józsi testvér rövid köszöntése a gyászoló család felé. A temetőkertben én magyar nyelven és Boros Gyula testvér román nyelven szolgáltunk. Szépen szolgált az énekcsoport, egy néhányan Aradról és a rokonok együtt. Istenünk vigasztalja a gyászoló családot. Hétfőn meglátogattam Molnár Józsi testvéréket Budapesten akik elég változóan vannak, hol jobban, hol gyengébben. Erzsike testvérnő kért hogy imádkozzunk értük. Akik ismeritek őket, külön kérlek tegyük ezt. Az Úr adjon nekik erőt kitartást.

2011. november 2., szerda

Ez a nap más mint a többi

Ma kerek tizenöt éve volt a menyegzőnk, így most az esti órákban megnéztük a gyerekekkel az akkor készült videót. Érdekes volt látni, az akkori gyerekeket, akik mára már családosak sokan közülük. Ilyen gyorsan telik az idő. Sok minden változott az életünkben, sok kedves emlék marad, de a gyerekeink színezik legszebben az életünk. Minden kegyelméért Istent magasztaljuk. Ez a kép az beiktatáskor készült