2012. június 25., hétfő

Kémeriek Pécskán

Evangelizálással egybekötött bemerítési ünnepünk volt az elmúlt hétvégén Pécskán. Három kérdésben volt megfogalmazva az üzenet:
  • Mit kíván Isten?  erre pedig válaszként hogy nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt hogy megtérjen és éljen
  • Ember(Ádám ) hol vagy?  nem mintha Isten nem tudná, hanem hogy bennem és benned tudatosuljon a helyzetünk, Isten segíteni akar
  • Szeretsz-e engem?  mert ettől a szeretetteljes ragaszkodástól, függéstől lesz az életünk igazán Istennek tetsző, vagy pedig bánkódni fog miattunk

  a fúvószenekar Pécskán

 Kiss László(Pécskai misszió felelős) Pardi Félix, Galaczi András, Ciontos Erzsébet, Szőke Eszter, én és Szűcs János(Aradi előljáró)

A három fehérruhás boldogan tett vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. A zenekar már kezdés előtt Szombat este és Vasárnap reggel is egy fél órával hívogatta a népet.
Vasárnap délután a vendégek szolgáltak az Arad Belvárosi Gyülekezetben is. Ez visszanézhető élőben itt.
Áldott ünneplésünk volt, hisszük hogy vendégeink is jól érezték magukat nálunk. Az Úr áldja meg fáradozásuk és szolgálatukat.

2012. június 18., hétfő

Egy jó ifjúsági konferencia

volt az elmúlt hétvégén az Arad II. gyülekezetben. Fő előadó Mike Sámuel volt Kecskemétről. Érdemes belehallgatni az előadásokba különösen házasság előtt állóknak, de tanulhatnak még a házasságban élők is. Ha valakit érdekel megtalálja itt.

2012. június 15., péntek

Elballagtunkmármint Beatrix lányunk, aki befejezte a VIII. osztályt, Abigél pedig majd délután fog elbúcsúzni az óvodától. Ilyen gyorsan "repül szelek szárnyán az élet, mi is vele megyünk gyorsan". Ők növekednek mi pedig korosodunk. Ez az élet menetrendje. Hála Istennek az erőért, az egészségért, kegyelméért és oltalmáért.

2012. június 11., hétfő

Mostanában

háztetőkön jártam. No nem azért ahogy a Mt. 10:27/b- ben olvasható "... és amit fülbe súgva hallotok a háztetőkről hirdessétek" hanem hogy a vihartól megtépázott, lelógó villanyáram huzalt kifeszítsem. Aztán a hó által megrongált csatornát és cserepeket igazítottam helyre. Szombaton pedig a Pécska-i imaházhoz készülő bejárat fölötti kis tetőt zsindelyeztük, amit a tegnap már ki is próbált a viharzó eső. Mások ablakokat, ajtókat festettek mert evangelizálásra és bemerítésre készülünk két hét múlva. Most azonban ezen a hét végén a  Kisszentmiklósi (Arad II.) ifitalálkozóra készülünk előbb, aztán már szervezzük a Kémeri férfi és fuvóskar vendégül fogadását mert ők fognak szolgálni Pécskán Szombat és Vasárnap. Tehát van tennivaló, de ez így jó. Kívánjuk hogy Istenünk tegye áldottá a fiatalok konferenciáját, rendeljen nekik hozzájuk illő segítő társat, tanácsolja, vezesse őket Szentlelke által, úgyszintén az evangelizálást, bemerítést és mindent amit az Ő nevében végzünk bárhol e világon Ámen.

2012. június 5., kedd

Folytatás

 Gloria - román pünkösdi imaház

 igeolvasás alatt

 a fúvóskar

 a vegyeskar szolgál 45 személy, mellette ül a leánykórus több mint 50 tag

Ez is még a tegnapi naphoz kötődik, délután az egyik legnagyobb pünkösdi gyülekezetbe mentem el. Érdeklődtem és azt mondták kb. 1000 férőhelyes az épület. Színes szolgáló csoportok voltak. Leánykar, vegyeskar, férfikar és fúvószenekar. Felemelő volt énekelni is olyan nagy közösségben. Az első igei üzenet ami biblikus fejtegetésben merült ki ez tetszett, aztán a vége már a Szentlélek-keresztségről szólt. Azzal nem értek egyet ahogy ők fejtegették, én azt az igét másképp értem. Az Apcsel. 2:4 volt az alapige. No de az Úr áldja meg őket és minket is, meg vagyok győződve a mennybe nem lesz pünkösdi sarok, meg baptista vagy egyéb gyülekezetek külön helye. Ott együtt leszünk, csak jussunk oda. Ámen.

2012. június 4., hétfő

Ízelítő

az Arad városban élő keresztyén közösségekről. A 16 román baptista, 6 román pünkösdi gyülekezet mellet van még a 3 magyar baptista gyülekezet ezen felül vannak még a nagy történelmi egyházak. Azt mondják Arad a legkeresztyénebb város Romániában. Úgy legyen.
Most hogy román testvéreink Pünkösdöt ünnepelnek én is elmentem az egyik nagy "Speranta" gyülekezetbe. Kb. 700 férőhelyes, szép, impozáns az épület, igaz most nem volt tele. De nagyon lelkesen énekelt a közösség, rövid buzdítás után élő, buzgó imák hangzottak, gyönyörűen szolgált több énekkel az énekkar és egy fiatal praktizáló teológus hírdette az igét. A "Szentlélekhez való viszonyulásunk" téma alapján. Néhány gondolat ebből.
  1. A Szentléleknek ellene lehet állni (István vértanú megkövezésekor)
  2. A Szentlelket meg lehet szomorítani
  3. Meg(ki) lehet oltani
  4. Lehet ellene hazudni (Anániás és Szafira)
 Az összefoglalásban elhangzott hogy mi ne álljunk ellene, ne szomorítsuk meg a Szentlelket, hanem engedjünk neki és álljunk ellene az ördögnek, hogy elfusson tőlünk.


így néz ki kívülről

ez még kezdés előtt belől

2012. június 1., péntek

Csereszolgálat

Mivel Sallai Jakab testvérrel egy városban szolgáljuk az Urat, úgy beszéltük meg hogy ő jön és szolgál nálunk én pedig megyek hozzájuk. Erre Vasárnap délután került sor. Én még Angyalkúton most jártam először az imaházba, ahol elég szép számú lelkesen éneklő közösség várt, aztán az ifjúság csoportja is énekkel szolgált. Újabb testvérekkel is ismerkedhettem. Szépen haladnak a testvérek az imaház építéssel. Majd utána a Kis-szentmiklósi (egyszerűen Arad II.) gyülekezetben szolgáltam. Nagyon szépen szolgált ott is az ifi és az énekkar is. Hiszem hogy volt üzenete az igének feléjük.
Amikor este hazaértem, mivel nálunk este 6-kor kezdünk, még a Jakab testvér szolgálatából is hallottam egy keveset. Jó volt Jakab testvér szolgálata, ezt aláhúzták a többi testvérek is.
 az Angyalkúti közösség

az Arad II ifi szolgál

 ez a gyülekezet, elől sok aranyos gyerekkel

ez pedig a gyülekezet énekkara.

Áldja meg az Úr mindnyájukat kicsitől nagyig. Ámen.