2011. november 21., hétfő

Pécskán

 folytattuk a hálaadást ahová örömmel elkísértek a fiatalok Aradról. Nagyon jó hasznát vesszük a családi autónknak is, mivel heten beleférünk így jó kis csapat mehetünk missziózni. Hála érte. Úgy láttam lelkesítette a Pécskai testvéreket, hogy egy szép zöldség-gyümölcsös kosarat alkothattak. Áldja meg az Úr őket hogy legyenek mindig lelkesek és hálásak. Az ifjak énekekkel, bizonyságtétellel szolgáltak, én pedig a Zsolt. 50: 14,15,23 versek alapján buzdítottam őket hálára.

a pécskai szép imaház

a hálaadás kosara, az ige és a mindennapi kenyér

ők alkotják a kis közösséget

a fiatalok buzgón énekelnek

ez pedig az a ház ahol Isten kegyelméből és Szűcs Dénes jóvoltából lakhatunk, egészen addig amíg egy alkalmas lelkipásztori lakást tud vásárolni a gyülekezetünk. Imádkozunk Istenünk vezetéséért és gondoskodó kegyelméért.