2011. február 21., hétfő

Gazdagon áldott napok

vannak a hátunk mögött ami az eltelt másfél hetet illeti. Szerdán volt egy hete Székelymuzsnán egy testvéri óra keretében átélhettük, hogy az Úr megkönyörült rajtunk, összetörtünk, sírtunk és imádkoztunk. Érezhettük, hogy a Szentlélek munkálkodik köztünk, így három testvér helyreállt és úrvacsorázhattak az első alkalommal. Csütörtökön feleségem elkísért Homoródalmásra, hogy az ottani nőtestvérekkel beszélgessen, jó volt látni amint közeledtek egymás felé és megbocsájtottak egymásnak.
Szombat este Radnóton szolgáltam, bár itt sokszor átutaztam, de a gyülekezetbe most voltam először. A város nagyságához képest elég kevesen voltak, de hiszem, hogy nem volt hiába az Isten igéje. Vasárnap este Ürmösön volt az evangelizáció befejező alkalma, hála érte sokan eljöttek.
Hétfő egy kis pihenőnapra sikeredett, aztán kedden már Hodgya következett. Itt a református templomban szolgáltam, az ottani lelkész nagyon jó barátom, aki itt Homoródszentmártonban szolgált ezelőtt. Nagyon jó témájuk volt:"Megmaradni az apostolok tudományában". Ezért bátran szólhattam arról, hogy a megmaradáshoz először meg kell ismeri az igét, tanulmányozni és kitartani az igei igazságok mellett.
Szerdán Székelyderzsben és Székelymuzsnán vettem részt a hétköznapi imaórán. Jó volt találkozni a megújult testvérekkel.
Csütörtökön Székelykeresztúron evangélizáción szolgáltam. Az alkalom végén egy Homoródszentmártoni születésű hölggyel beszélgettem aki őszintén keresi az Urat miután az ifju Veress házaspár vendégeként jól elbeszélgettünk az eltelt szolgálati évekről.
Szombaton délután id. Máté Zoltán testvérrel Szilágyballára utaztunk. A szüleimnél és az öcsémnél aludtunk, Vasárnap délelőtt pedig együtt szolgáltunk a gyülekezetben.
Már rég terveztük, hogy együtt elmegyünk, de csak most került rá sor, azonban most is nagyon örvendtek a Ballai testvérek. Délután Rátonban volt evangélizáció befejező alkalom és ott szolgáltunk. Kiss Zoltán testvér a nemrég még székely(vagy ahogy ő mondta Ótott székely) ott a lelkipásztor és egy kicsit felidéztük az együtt töltött szolgálati időt. Vacsora után haza indultunk és hajnali 2:30-kor békében hazaérkeztünk. Az Úr áldja meg mindenütt az elhintett igemagvakat.
Ezen a héten csütörtöktől itthon Homoródszentmártonban készülünk evangélizálni és kívánjuk hogy Isten áldjon meg gazdagon minden alkalmat. Ámen.