2013. június 21., péntek

Ismét vége

egy tanévnek a gyerekek és szülők nagy örömére. Volt alkalmam végig szemlélni a sok ügyes, tehetséges gyerek díjkiosztását ami több mint egy órát tartott. Van egy jó szokás a Csiky Gergely főgimnáziumban, minden évkezdés és évzáróra meghívnak egy lelkipásztort, hogy imádkozzon, kérjen áldást a tanulókra, tanárokra, szülőkre. Most rám került a sor. Nagyon sok a tehetséges gyerek: ki matekból, ki irodalomból, vagy nyelvtanból, angolból, románból, vagy épp a "Nagy vagy"-on szerepeltek jól... Sok díjjal gazdagodtak a gyerekek.
 az I.-IV. együtt

 az Abigél osztálya, vagyis a O-dik osztály
még egy kis játék búcsúzóul

2013. június 6., csütörtök

Bemerítésen

voltam az elmúlt vasárnap a nagyváradi Betlehem gyülekezetben. Most szolgáltam ott először és nem igazán ismertem sok testvért, de egy nagyon kedves, barátságos kis közösség. Délelőtt tele volt a terem, délután már kevesebben voltunk, de áldott volt a légkör. Örültünk Ibolyának, aki bizonyságtételét egy versben fogalmazta meg. Kívánjuk az életére és a gyülekezet életére Istenünk gazdag áldását. Közben itthon dr. Vass Gergely testvér, a volt elődöm szolgált. A testvérek elmondásából, itthon is jó alkalmak voltak. Hála érte.