2012. október 24., szerda

Vajdahunyad és Dévavolt a vasárnapi szolgálataink helye. Mindkét gyülekezetben hálaadó istentisztelet és úrvacsorai közösséget is gyakoroltunk. Különösen a Vajdahunyadi légkör ragadott magával, ahol spontán szolgálatok mellet, lelkesen énekelt az énekkar. Szívesen velük tartottam. Déván is bár kevesen vannak tagok, de igyekeztek a testvérek tőlük telhetően énekelni és bizonyságot tenni Isten jóságáról. Szombaton Az Arad Belvárosi Gyülekezet adott otthont a Gertenyesi gyülekezet fennállásának 85. jubileumi megemlékezésének. A nagy Szűcs család kb. 100 tagja jelent meg hálát adni a gondviselésért és emlékezni szép, vagy épp nehéz időkre. Áldott alkalmaink voltak.