2014. május 30., péntek

Gazdag idő

Itt most nem feltétlenűl a májusi esőre gondolok ami "aranyat ér" bár ebből is jutott kiadósan és hálásak vagyunk érte. Inkább a lelki felüdülésre, amiben részünk volt az elmúlt hét végén. Gyülekezetünkből több mint ötvenen voltunk Sistarócon egy táborban, hogy a testvéri közösséget ilyen formában is erősítsük, ápoljuk. Szép idő volt és hozzá jó hangulat. Sokat beszélgettünk, énekeltünk, imádkoztunk, de jutott idő a mozgásra és pihenésre is. Másnap Gödöllőn folytattuk az ünneplést, ahol a nagy-családunk egyik tagja Kovács Henrietta még két fiatallal együtt merítkezett be. Áldásos volt a gyülekezettel együtt lenni, délelőtt Hubert Imi testvér szolgált, délután reám hárult a szolgálat. Az ebédnél sokat beszélgettünk feleségemmel együtt Eszes Zoltán ügyintéző lelkipásztorral és családjával. Érdekes volt felfedezni, hogy sok területen hasonlítunk még gondolkozásban is. Az Úr áldja meg őket ott ahová helyezte és használja a misszióban.
Holnap Nagyváradon egy nagy létszámú (egész bihari misszió-kerületből) férfikarban szeretnék szolgálni, városi evangélizációban részt venni, ahol Simon József testvér fog igét hírdetni. Ezért lehet imádkozni, bárcsak lennének megtérő lelkek. Vasárnap Kétegyházáról lesznek vendégeink Borzási Csaba lelkipásztor testvérem fogja hírdetni az igét és a vele érkezők egyébb szolgálatokkal készülnek. Hisszük sok áldást tartogat az Úr nekünk. Ámen.

2014. május 17., szombat

Megemlékezés

Ma egy hete szinte épp ebben az időben a Mohács melleti Sátoraljai emlékhelyen voltunk az Arad-belvárosi gyülekezet énekkarával. A Pécs-Somogyi gyülekezet vendégszeretetét élvezhettük Május 10-11-én Szombat és Vasárnap. Mivel közülünk senki nem járt még a Mohácsi csatának emlékét őrző helyen, így adott volt a lehetőség és menet útba ejtettük. Megható volt hallgatni az igen nagy átéléssel magyarázó idegen vezetőt, szinte a hátunk mögött éreztük a Szulejmán seregét.... Aztán a feltárt tömeg-sírokról készült fotók, meg a dokumentum film nagyon elgondolkoztattak mindnyájunkat. A jó Atya őrizzen hogy ehhez hasonló szörnyűség valaha is megismétlődhessen. Miután a vendéglátóink megérkezésünk után jól elláttak, estig Pécs város csodálatra méltó szépségeit
 a mohácsi csata emlékhely kapuja előtt
 az énekkar szolgál
 Kürti Gabi bizonyságot tesz
 igehírdetés közben
egy emlék Pécs-Somogyról

szemlélhettük. Többek között a híres Zsolnai gyárat jártuk be, aztán felmentünk a város busszal megközelíthető legmagasabb részére, ott a kereszt tövében elénekeltük a "Feltámadt hőst".
Másnap délelőtt, délután együtt voltunk a Somogyi baptista gyülekezettel. Szolgált az énekkar, férfikar, a fiatalok énekcsoportja, valamint sok bizonyságtétel, költemény és az ige hangzott.
Nagyon szép élményekkel gazdagodva, még Vasárnap éjfél előtt békében haza érkeztünk. Hálát adunk mindenért Istenünknek. Nagyon jó volt, megérte a fáradságot.