2014. december 23., kedd

Karácsonyi köszöntő

Karácsony hajnalán az öröm keltsen fel, bánatot szükéget felejtsetek el.
Karácsony hajnala úgy virradjon rátok, amilyet e létben még sohasem láttatok.
Karácsony ünnepe legyen részetekre, koszorúkba rakott áldások özöne.
Karácsony ünnepét aztán ha végzitek, mennyei örömök kísérjék éltetek - azt kívánom.
                                                                                                      Simon János
A Karácsonyi üzenet az öröm, a szeretet és a békességről szól. Ezt  hírdették az angyalok is a Betlehemi mezők felett a nyájaikat őrző pásztoroknak: "Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:" (Luk 2:10)

Milyen jó, hogy ezt az örömhírt mi is tovább vihetjük a ma élő embertársaink felé. Az Ézsaiási prófécia beteljesedett: "De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van.....Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének." (Ézs 9:1,6)

Azt kívánom a megszületett Jézus Krisztus szeretete ragyogja be életünk, családunk, gyülekezeteinket és segítsen minket méltóképpen fogadni őt szíveinkbe, hogy bennünk Ő legyen az Úr és a Király!
                                                                    

2014. október 9., csütörtök

Keresztség

Ez a nyár nagyon pörgősen telt el. Sok esemény felemelő volt mint táborozás, családi találkozás, különböző vendégszolgálatok, aztán menyegzők, amiből egy Angliában épp a tesóm fiáé. Így életemben először feleségemmel és két nagyobb gyermekünkkel megadatott, hogy a felhők fölé repűljünk. Kellemes élmény volt. Ettől még nagyobb áldásnak tekintem, hogy Szeptember 26-28 között evangélizációs, hitmélyítő alkalmaink lehettek, amikor Borzási Pál magyarlónai lelkipásztor testvér gazdag üzenetet adhatott át a "Jöjj ismerd meg az Urat" téma alpján.
Péntek este - Az Egyiptomi csapásokban (2 Móz 7)
Szombateste - Apáskabárány áldozatában (2 Móz 12)
Vasárnap délelőtt - A Vörös tenger keresztségében (2 Móz 14)
Vasárnap délután - Az Ószövetségtörvényében (2 Móz 24)
Vasárnap délelőtt négy fehérruhás vallotta meg hitét és részesűltek újszövetségi keresztségben. Hárman a világból jöttek, egy pedig gyülekezetünkben nevelkedett. Kívánjuk Urunk tartsa meg őket hűségben, szeretetben mindhalálig. Ámen.

A képen Szűcs János (előljáró), Borzási Pál lp., Karda Gyöngyi, Málik Ildikó és Málik János, Kürti Szabolcs, Nagy Mihály lp. és személyem látható

2014. június 24., kedd

Temetésre készülünk

gyülekezetünk egy kedves tagja Ambrózfalvi Vera testvérnő 88 évesen az Úrhoz költözött. Temetése Szerdán junius 25 -én az alsó (Pomenirea) temetőben lesz délután 3 órakkor. Akik szeretnének eljönni, együtt érezni a gyászoló családdal, szeretettel várunk mindenkit.

És hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól és az ő cselekedeteik követik őket. Jel 14:13

2014. június 2., hétfő

Vendégeink voltak

a tegnap a kétegyházi baptista gyülekezetből egy szolgáló csoport Borzási Csaba lelkipásztor testvérrel. Csaba testvér a délelőtt az Efézusi levél második részéből arról szólt, hogy milyen áldásokat kaptunk Krisztusban amikor hívőkké lettünk. A délutáni ige pedig a Kolossé harmadik részből arról szólt hogyan győzedelmeskedhetünk a bűneink felett. Nem önerőből, nem elbízakodva, de nem is lazsálva, hanem megöldökölve a bűnt önmagunkban és ezt folyamatosan, kitartóan kell tegyük. Ezzel nagyon egyet értek. Harc az élet és Pál szerint nem testtel és vérrel van a küzdelmünk, hanem levegőbeli hatalmasságokkal. Az Úr adjon erőt mindnyájunknak megharcolni a hit nemes és szép harcát. Délben közös ebéd volt, ami szintén jó lehetőség volt erősödni egymás hite álltal, a jó beszélgetésekben gyakorolni a közösséget. Mindenért az Úré a dicsőség.

2014. május 30., péntek

Gazdag idő

Itt most nem feltétlenűl a májusi esőre gondolok ami "aranyat ér" bár ebből is jutott kiadósan és hálásak vagyunk érte. Inkább a lelki felüdülésre, amiben részünk volt az elmúlt hét végén. Gyülekezetünkből több mint ötvenen voltunk Sistarócon egy táborban, hogy a testvéri közösséget ilyen formában is erősítsük, ápoljuk. Szép idő volt és hozzá jó hangulat. Sokat beszélgettünk, énekeltünk, imádkoztunk, de jutott idő a mozgásra és pihenésre is. Másnap Gödöllőn folytattuk az ünneplést, ahol a nagy-családunk egyik tagja Kovács Henrietta még két fiatallal együtt merítkezett be. Áldásos volt a gyülekezettel együtt lenni, délelőtt Hubert Imi testvér szolgált, délután reám hárult a szolgálat. Az ebédnél sokat beszélgettünk feleségemmel együtt Eszes Zoltán ügyintéző lelkipásztorral és családjával. Érdekes volt felfedezni, hogy sok területen hasonlítunk még gondolkozásban is. Az Úr áldja meg őket ott ahová helyezte és használja a misszióban.
Holnap Nagyváradon egy nagy létszámú (egész bihari misszió-kerületből) férfikarban szeretnék szolgálni, városi evangélizációban részt venni, ahol Simon József testvér fog igét hírdetni. Ezért lehet imádkozni, bárcsak lennének megtérő lelkek. Vasárnap Kétegyházáról lesznek vendégeink Borzási Csaba lelkipásztor testvérem fogja hírdetni az igét és a vele érkezők egyébb szolgálatokkal készülnek. Hisszük sok áldást tartogat az Úr nekünk. Ámen.

2014. május 17., szombat

Megemlékezés

Ma egy hete szinte épp ebben az időben a Mohács melleti Sátoraljai emlékhelyen voltunk az Arad-belvárosi gyülekezet énekkarával. A Pécs-Somogyi gyülekezet vendégszeretetét élvezhettük Május 10-11-én Szombat és Vasárnap. Mivel közülünk senki nem járt még a Mohácsi csatának emlékét őrző helyen, így adott volt a lehetőség és menet útba ejtettük. Megható volt hallgatni az igen nagy átéléssel magyarázó idegen vezetőt, szinte a hátunk mögött éreztük a Szulejmán seregét.... Aztán a feltárt tömeg-sírokról készült fotók, meg a dokumentum film nagyon elgondolkoztattak mindnyájunkat. A jó Atya őrizzen hogy ehhez hasonló szörnyűség valaha is megismétlődhessen. Miután a vendéglátóink megérkezésünk után jól elláttak, estig Pécs város csodálatra méltó szépségeit
 a mohácsi csata emlékhely kapuja előtt
 az énekkar szolgál
 Kürti Gabi bizonyságot tesz
 igehírdetés közben
egy emlék Pécs-Somogyról

szemlélhettük. Többek között a híres Zsolnai gyárat jártuk be, aztán felmentünk a város busszal megközelíthető legmagasabb részére, ott a kereszt tövében elénekeltük a "Feltámadt hőst".
Másnap délelőtt, délután együtt voltunk a Somogyi baptista gyülekezettel. Szolgált az énekkar, férfikar, a fiatalok énekcsoportja, valamint sok bizonyságtétel, költemény és az ige hangzott.
Nagyon szép élményekkel gazdagodva, még Vasárnap éjfél előtt békében haza érkeztünk. Hálát adunk mindenért Istenünknek. Nagyon jó volt, megérte a fáradságot.

2014. március 18., kedd

Evangelizáció

Nagyon sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2014 március 20-tól 24-ig szervezett evangelizációs alkalmainkra az Arad Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezetbe.
Címünk Arad, Kálvin János utca 35.
Csütörtöktől-Szombatig minden este 7 órától, Vasárnap este 6 órától lesznek az alkalmak.
Vendégenik lesznek Papp Dezső lp. Biharról Pénteken,
Szombat és Vasárnap Szabó László lp. Nagyvárad-Rogériusz gyülekezetből.
Csütörtökön a helyi lelkipásztor szolgál.

Aki teheti imádkozzon velünk, hogy az evangélium hangozzon erővel és hatalommal és legyenek megtérő lelkek. Az istentiszteletek élő közvetítésben is követehetőek lesznek gyülekezetünk honlapján.