2012. április 26., csütörtök

Eljött a tavaszEzt a tényt nagyon jól érzékelte Kürti Ottó és Bálint Hedvig, akiknek a menyegzőjén örvendezhetett gyülekezetünk Szombaton április 21én.

 Hédi és Ottó

  A Szilágy ballai és a más helyekről érkezett vendégekkel, szépen megtelt az imaház. Igével Borzási Pál testvér szolgált az Énekek Énekéből. Az egész alkalom megtekinthető itt.
Vasárnap délelőtt Méhkeréken szolgáltam. Nagyon érdekesnek találtam, Magyarországon román nyelven hirdetni igét. Igaz nem köteleztek, de úgy éreztem jó lesz ha úgy teszek mint Pál apostol: "Zsidónak zsidó, görögnek göröggé lettem". Ebédre egy kedves család hívott meg, ahol kiderült a feleség Szilágyerkedi. Hát bőven találtunk közös beszédtémát. Jó volt.

 a Méhkeréki imaház

 Vasárnap este vendégünk volt Giorgiov Adrián testvér, így ő szolgált. A tegnap lelkipásztori találkozón voltunk Szalárdon. Az ebéd után bemutatták nekünk az épülő idősek otthonát. Nagyon szépen haladnak a munkával. Hála érte.

 a Szalárdi imaház

 idősek otthona

2012. április 18., szerda

Székelyföldi látogatásunkról

az este későn, békességben hazaérkeztünk. Még mielőtt eljöttünk volna Aradra megígértük, ha lesz lehetőségünk felkeressük őket. A gyerekek már nagyon vágytak találkozni a régi ismerősök-barátokkal. Nekünk is jól esett látni azokat a testvéreket, akik nyolc évig nagy szeretettel vettek körül. Sokat formált az Úr köztük. Már Szerda este ahogy odaértünk, részt vettünk a Székelykeresztúri bibliaórán. Utána Veress Ernőékkel beszélgettünk, imádkoztunk. Csütörtök este Homoródszentmártonba találkoztunk a helybeli közösséggel. Pénteken Baróton felkerestük Győrfi Tóbiásékat és még más ismerősöket, este pedig Homoród-darócon szolgáltam házi közösségben, a vacsorára Pál Ervin testvér hívott meg. Szombaton id. Máté Zoltán testvér családja vendégei voltunk, este pedig ifj. Pál Ervinéknél pizzáztunk. Vasárnap Székelymuzsnán a két alkalom között, közös ebéd mellett beszélgettünk el testvéreinkkel. Nagyon örvendtek ők is, mi is a találkozásnak. 4 órától Székelyderzsben este 6-tól Szentmártonba fejeztük be a szolgálatot. Mindenütt lelkesen fogadtak. Hétfőn délelőtt úrvacsorát vittem Lövétére Kerestely Etelka idős testvérnőnek, délután pedig ifj. Máté Zoltánéknál voltunk ebéden és még több ismerőssel találkoztunk Székelyudvarhelyen. Szállóvendégek két családnál voltunk. Kiss József Fiat falváról és Veress Lidia Homoródszentmártonból osztották meg velünk családi fészküket. A tegnap hazafele jövet, még beugrottunk egy rövid időre Vajdahunyadra nagynénémhez. Most már hálásak vagyunk, hogy itthon lehetünk. Mivel a feleségem rengeteg virághagymát hozott a volt udvarunkról, ma azokat szépen elhelyeztük a házunk elé. Nagyon jól mutatnak. Reméljük, nem járnak úgy mint a szomszédunk tujái. Azokat ugyanis harmadik napra ellopták. Még ilyen is megesik.
 Homoródszentmárton látképe a Bágyi hegyről nézve

 A Szentmártoni imaház (friss kőburkolattal)

 akik ott voltak Vasárnap este

 az a szószék, ahol a Székelyföldön a legtöbbször szolgáltam, tehát sok emlék köt oda

ez már a Székelymuzsnai gyülekezet

 csoportképet is készítettünk emlékül
Áldott hetünk volt.

2012. április 9., hétfő

Istentiszteletünk része

a biblia szerint meglátogatni a szükségben, nyomorúságban, betegségben levőket.
Míg mi jó légkörben, sok hazaérkezett családtag és vendéggel ünnepeltünk Nagypénteket és Húsvétot,
addig többen az idősek és betegek közül nem jöhettek el Isten házába. Többek között Galaczi József
testvér Pécskáról már lassan egy hónapja, lábműtét miatt kórházba van, felesége állandó gondozására
szorulva, mert nem tud a bal lábára ráállni.
Nekik csak az a lehetőség maradt ahogy ma délelőtti igénkben János apostol, a Pátmósz szigetén,
lélekben volt ott az Úr napján. Ezért legyen figyelmeztetés nekünk, ne hanyagoljuk a közösségi
alkalmakat, mert jöhet idő, mikor kívánkoznánk, de nem mehetünk gyülekezetbe.
A testvéri közösség hiányát próbáltuk pótolni a Galaczi testvéréknek feleségemmel, felkeresve őket.
Hálás vagyok a gyógyulásért a József testében de különösen ,hogy a Húsvéti öröm átjárta az ő
szívüket is. Örömmel énekeltük:
Jézus Krisztus mikor rámtalált.....   próbatételért, áldásaidért, téged áldlak Istenem.
Imádkozzatok a Galaczi családért, el ne fogyatkozzon a hitük.

 Rózsika és József

A gyerekek már alig győzik számolni a napokat. Szerdán ha élünk a Székelyföldre szeretnénk menni,
 meglátogatni a volt körzetünk tagjait. Hisszük, hogy áldott találkozásunk lesz testvéreinkkel.

       TOVÁBBI ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁNOK, A FELTÁMADT KRISZTUSSAL.
2012. április 5., csütörtök

Hogy tehette meg

Júdás, hogy az ő drága mesterét aki szeretettel tanította, eltűrte hibáit, mindent megosztott vele három éven át, sőt a többi között őt is "mindvégig szerette" (Jn 13:1), végül hátat fordítva neki elárulja őt? Ezen a héten többször elém tárult és nehezen fért a fejembe ez a kérdés?
Nem volt megelégedve mesterével? Földi királyként jobban el tudta volna képzelni? Vagy csalódott benne......?
Gondolta félre lehet Jézust állítani az ő földre-jötte céljától?  Talán még lehetne folytatni a sort....
Jézus elmondta:" És az embernek fia jóllehet elmegy, mint elvégeztetett, de jaj annak az embernek, aki által elárúltatik!"(Lk. 22:22)
Ennek tehát meg kellett történnie. Jézus ezt tudta. Azonban ami engem és téged illet, mi ne legyünk árulók. Mi szeressük őt mert ő előbb szeretett minket.
Mélyedjünk el Jézus szenvedéseibe melyek értünk történtek, hogy a Húsvét ünnepén ujjongó öröm töltsön el. Hirdethessük bátran: Jézus él, feltámadott, nem maradt a sírban!