2012. március 26., hétfő

Az énekkarral Temesváron

szolgáltunk a tegnap. Amikor meghívtak még úgy készültünk, hogy megyünk bátorítani testvéreinket, legyenek jó reménységgel a várakozási időben. Mire eljött az alkalom, már hálát adhattunk az imaórai ige alapján,hogy az Úr nekik is rendel pásztort a Boros Róbert lp. személyében. Így hát nagy öröme és vigassága volt a testvéreknek, mint a zsidóknak Susán várában a szabadulás reményében. Nagy szeretettel fogadtak, mi pedig örömmel és jó szívvel szolgáltunk. Egymás hite által épültünk. Áldott napunk volt.

2012. március 22., csütörtök

Nagyszalontán

 

szolgáltam ma este egy csoporttal az énekkarból, akik nagyon lelkesen énekeltek és bizonyságot tettek, illetve verset mondtak. Szép számban voltak hallgatók is, az igét a Jel. 3:14-22- ból olvastam. Hála a figyelmes hallgatókért, bárcsak az ige tovább munkálkodna a szívekben. Jó volt találkozni régi ismerősökkel, barátokkal. Az utazásunk is kellemes légkörben történt. Istennek legyen hála, minden jótéteményéért.

2012. március 19., hétfő

Képekben az elmúlt hét

Az Arad-Gradiste negyedi ref. templomban

a terem jobb oldali része

a férfikar énekel

Szilágyballán Mátis Angéla és Demjén Csaba menyegzőjén

Lupényból csak Hétfő délre érkeztem haza, mivel Vasárnap este ott még szépen havazott. Alig hogy megérkeztem, máris készülni kellett az esti szolgálatra. A Gradiste negyedben itt a városunkban imahetet tartottak a református közösségben és Józsa Ferenc helyi lelkipásztor testvér meghívásának tettünk eleget. Nagyon jó alkalom volt az igehirdetésre, imádkozásra és a közösségre. Áldja meg az Isten az ő munkájukat, fáradozásukat. Szerdán bibliaóránk volt itthon a gyülekezetben.
Csütörtökön a március 15-i megemlékezésen vettünk részt, Pénteken esete pedig a Szilágyságba indultunk ahol másnap menyegzőnk volt. Nagyon jó hangulat volt a menyegzőn, ezért csak késő éjszaka sikerült hazaérkezni. A tegnapi három szolgálat után, ma egészen jól jött egy kis pihenés. Gyorsan telnek a napok itt Aradon.

2012. március 10., szombat

Evangélizáció Lupényban

A tegnap délután érkeztem és este már szolgáltam is a Naámán gyógyulásáról szóló ige alapján. Ma meglátogattunk két családot, s nemsokára folytatjuk a szolgálatot és holnap lesz a befejező alkalom. Aki már járt itt, az tudja milyen szép a kilátás a B.S. testvérék lakásából. Hamar eszembe jutatta az igét: "Szemeiemet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem..." Arra van szükségünk, hogy az Úr áldja meg az ő igéjét minden hallgató részére akik eljönnek. Ezért te is imádkozhatsz.

2012. március 5., hétfő

Áldott napok

voltak részünkre az evangelizáló alkalmak, Vasárnap pedig szép vallástétellel tettek bizonyságot hitükről a fehér-ruhások. Mivel az Istentiszteletek megtekinthetők a gyülekezetünk honlapján, ezért csupán egy néhány képet teszek tájékoztatásként.

együtt a család

  
Révész Árpád testvér hívogat

 az énekkar szolgál, elől a négy fehér-ruhás

 Szívemben eldőlt, követem Jézust - éneleljük

 Elsőszülött lányunk, Beatrix
 
Szűcs Dániel

 Kiss Viktor

Papp Balázs