2010. január 21., csütörtök

Alkalmak a bizonyságtevésre

Vasárnap délelőtt Nagygalambfalván a református közösségben szolgáltam. A helyi lelkipásztor Kányádi György amikor meghivott mondta is az imaheti sorozat témáját : A feltámadottról szóló bizonyságtétel . Azonnal az volt szívemben, ha Jézusról az én megváltómról bizonyságot tehetek, akkor el kell vállalnom ezt a szolgálatot. Nagyon figyelmes igehallgatók előtt mondhattam - Ne keressétek a holtak közt az élőt ! Jézus él feltámadott. Találkozhatsz te is vele. Istenünk tegye gyümölcsözővé az ő ígéjét.Délután Derzsbe és Muzsnán szolgáltam. Este az alkalmak után indultam Szilágyballára. Két dolog miatt kellett menjek. Hogy édesanyámat hazavigyem, aki két hétig készségesen segített nekünk a gyereknevelésben és a másik dolog a kocsi íratás. Hála érte ez is megoldódott. Hazafele, Beszterce irányába mentem, mert oda volt beiratva a kocsink és át kellett vegyek a tulajdonostól dokumentumokat. Szászrégenben egy rövid időre beugrottam Tóth Attila testvérékhez. Jó volt érezni lelkesedésüket a sok munka ellenére is. Adjon nekik az Úr sok erőt az ottani misszióhoz. Kedden estére békességben hazaérkeztünk Abigéllel , (aki örömmel elkísér ahovacsak lehet, ő az apa lánya) de már nem volt erőm Petekre menni. Így a tegnap este mentünk együtt Erdő Endre testvérrel. A béna ember meggyógyításáról beszélt nekik, akit négyen hoztak és a tetőt megbontva engedték Jézus elé. Láttam a Petkieken, nagyon megfogta őket a történet. Óh bár csak lenne nekünk is, nekik is akkora hitük, hogy ezt látva Jézus még sok emberen megkönyörüljön. Az esti alkalomra Muzsnára is elérkeztünk. Hála a kedves munkatársért. Hazafele jövet Miklósfalván felvettem két péket, akik Székelyudvarhelyen dolgoznak és gyakran felveszem őket amikor Muzsnáról jövök. Mondtam nekik : - nagy hitük van maguknak, hogy csak úgy kiállnak alkalmira. - hát igen, Isten mindig kirendeli. Beszélgetés közben az egyik mondta, hogy minden nap olvassa a bibliát és hogy most épp a Jelenések könyvénél tart. Azt mondta : - Úgy látom azok az ígék lassan beteljesednek, közeleg a vég. - Én is megerősítettem, hogy ami a világban történik (most épp Haitin) földrengések, árvizek, szeretertlenség, éhségek, döghalál mind-mind figyelmeztetnek minket. Elcsodálkoztam ennek az asszonynak hitén. Azonnal Jézus szavai jutottak eszembe : Más juhaim is vannak nékem........ Legyünk bátor bizonyságtevők, mert Isten hatalmasan tud cselekedni. Soha nem tudhatjuk, hogy kinek segíthetünk, csak egy lépéssel is közelebb kerülni Isten országához. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt.

Nincsenek megjegyzések: