2009. április 10., péntek

Isten munkálkodik

A napokban készülve az ünnepi szolgálatokra, többször eszembe jutott a körülöttem élő emberek sorsa. Vajon eleget teszek - e azért, hogy megismerjék Isten szeretetét? Értékelik - e Jézus értünk történt kereszthalálát? Felismerik- e benne a megváltót, szabadítót? Ilyen gondolatok foglalkoztattak s közben igyekeztem minél jobban magamévá tenni az igék üzenetét. Ma délelőtt itthon foglalkoztunk a Jn 18:12-27 igék alapján Jézus kihallgatásával. Úgy megragadott engem, hogy Annás és Kajafás mivel gonosz szándékuk volt, Jézust megölni ezért nagy sietve éjszaka cselekedtek. Jézus azt mondta mint nappal fiai ékesen járjatok. Dálután 1 órától Homoródalmáson a keresztrefeszítés volt a téma Lk 23-ból. Az alkalom végén, nagy örömmel újságolta Fazakas Margit testvérnő, hogy fia Géza megszabadúlt a cigaréttától. Hála legyen az Úrnak ezért! Neki volt döntése, de az ördög rabságban tartotta. Csodáltam azt, hogy Isten milyen csodálatosan munkálkodik. Amit nem tudott megoldani, ima, bátorítás, bőjt, azt az Ő Szentlelke álltal csodálatosan kimunkálta. Övé a dicsőség! Imádkozunk érte hogy tartsa meg az Úr szilárdan az Ő követésében. Az ezti alkalom után, feleségemmel együtt meglátogattuk Bedő Juliánnának az édesanyját. Az egyik veséje felmondta a szolgálatot, most hazaengedték a korházból, kezelést kap és majd utánna valószínű kivesszik a beteg vesét. Egy csendes beszélgetés után felolvastam a 23. Zsoltárt, utánna elmondtam milyen jó kibékülni az Úrral. Jézus azért halt meg, hogy álltala kibékülhessünk Istennel. Bűneinkre van bocsánat ha hittel megvalljuk neki. Miután imádkoztunk a feleségem, Juci és én, Jolánka néni is kezdte az imát:" Úr Jézus bocsásd meg az én bűneimet, legyen meg a te akaratod Ámen!" Hisszük hogy Isten cselekedni fog az életében . Megerősített engem az Úr, hogy csak legyek hűséges, hírdessem az ígét, tegyek bizonyságot, éljek tiszta életet a többit pedig bízzam rá! Ezt akarom tenni. Áldott feltámadási ünnepet kívánok minden olvasónak!

Nincsenek megjegyzések: