2008. április 6., vasárnap

Események

A tegnap Szövetségünk munkakongresszusán a kolozsvári baptista gyülekezetben vettem részt, id Máté Zoltán testvérrel a körzetünkből. Mondhatom hogy mióta emlékszem egyáltalán valamilyen gyülésre, kongresszusra még ilyen egységes, meghitt légkörű aligha volt. Úgy érzem mégis csak formál minket az Úr lelke. Ez volt a témája is az igehírdetésnek "Az egységről" amivel Otniel Bunaciu tv. a Romániai Baptista Unió elnöke szolgált a gyülés végén Jn 17:21-23 ígéből. Nagyon építő volt ezért leírom amit lejegyzeteltem.
  1. Egyek vagyunk a szeretetben
- ezt ki is kell fejezzük, nem maradhatunk passzivak - legyenek szeretetközösségeink - szeressük az embereket 2. Egyek vagyunk a hitben - Jézust kell kövessük, éljünk Istenfélő módon ( Románia 99 %-a keresztyénnek vallja magát, de hogy mennyi él is keresztyén módra ez kérdés - mondta ő) - Jézussal mint az igazsággal való találkozás átformál - a szeretetünkben meg kell látszodjon az égység 3. Krisztus szeretete eggyé tesz minket - nincs az a szociális program ami helyettesíthetné az evangéliumot A Bukarest ferentari negyedében van egy iskolájuk I-VIII osztály cigány gyerekek számára, ezzel is misszióznak. Testvérünk kívánta hogy Krisztus szeretete a lélek egységében kössön össze minket! Adja a jó Atya hogy úgy legyen. Ámen. Ezen a Vasárnapon Derzsben szolgáltam délelőtt a Zsid 3:1-15-ből. Nagyon szükségük van a Derzsi testvéreknek is akárcsak nekem a Krisztus melleti kitartásra. Ezért bíztattam őket hogy Krisztusra nézzenek és a mennyei elhívásra gondoljanak, ami erőt ad a kitartásra. Délután Muzsnán és Derzsben is urvacsorához járultunk. Muzsnán Máté Ildikó elkezdte a gyerekfoglalkozást, amit már rég szerettünk volna. Örülök hogy most felvállalta, vágyom arra hogy lelje örömét ebben a szolgálatban. Este Szentmártonban vendégünk volt Veress Tóbiás családjával Udvarhelyről. Az alkalom után még sokáig beszélgettünk majd imádkoztunk gyülekezeteinkért, nemzetünkért bárcsak az Úr adna ébredést!

Nincsenek megjegyzések: