2008. március 25., kedd

Húsvét

Vasárnap Derzsben kezdtük az ünnepet, a húsvét örömét fokozta hogy voltak vendégek is. Az íge a Lk 24:1-12 volt felolvasva, ami így szólt hozzám: Az üress sír csodája 1. Kereső asszonyok - készültek - kora reggel indultak - egy holt Jézust kerestek 2.Isten angyalok által üzen - csoda történt - a kő nincs a helyén - az angyalok beszélnek velük - emlékeztették őket Jézus szavaira - visszatérve elmondták a hirt a többieknek 3. Jézus él! győződj meg róla - hiszed - e amit a nőtanítványok mondtak? - voltak akik nem hittek - mások el mentek a sírhoz, meg akartak győződni - ismét mások csodálkoztak Te melyik csoportba tartozol? Maradjon nyitott ez a kérdés számodra is! Délután 2-től Muzsnán népes gyülekezettel foglalkoztunk az igével, mivel itt is hazajött ünnepelni a rokonság. 4-től Derzsben a gyerekek nagyon lelkesen szolgáltak versekkel , énekekkel. Este Szentmártonba fejeztük be a napot. Az ünnep másadik napján itthon szolgáltam az I Kor 15:12-22 igékből izlelgetve Pál csodálatos érvelését. A feltámadás - bizonyíték a hitetlenek ellen - megcáfolja a hitetlen prédikációt - Ádámban kihatott ránk a halál, Jézusban életet nyertünk! Szeretném mindig ilyen meggyőző erővel hírdetni az ígét, ahogy itt érvel az apostol. Darócra is eljutottam a délutáni alkalomra, este pedig együtt voltunk az Udvarhely-i testvérekkel. Kapcsolat ápolás miatt gyültünk össze, az ígét a Kol 3:1-4 alapján hírdettem. Egy mondatban így foglalom össze az üzenetet: " Ha feltámadtunk a Krisztussal, az odafelvalókat keressük, azzal foglalkozzunk, így életünk Isten oltalma alatt élhetjük!"Szolgáltunk énekekkel, versekkel és bizonységtételekkel is . Jó volt együtt magasztalni a feltámadt Krisztust.
Az Udvarhelyi gyülekezetben Kelemen Julia énekel
A Derzsi gyerekek énekelnek
U.I. Míg más testvéreim arról számolnak be, hogy romlik az autójuk, addig nekem kedves testvérek által a jó Atya kirendelt néhány alkatrészt. Áldja meg az Úr az ilyen titkos tanítványokat!

Nincsenek megjegyzések: