2008. március 2., vasárnap

Homoróddaróc

Hamar eltelt megint egy hétvége! Péntek este jó időben megérkeztünk Bükkszádra Erdő Endre testvérrel és már az alkalom előtt jót beszélgettünk Jankó testvérrel arról hogy "Bűnös-e a megtért ember?" Persze hogy bűnös, csak olyan aki kegyelmet nyert bűneire! Valahogy így összegeztünk a beszélgetés végén. Az ígét az Ap. csel. 16:20-34 ből olvastam "A Filippi börtönőr" megtérését a következő vázlat szerint mondtam el:
1 Vesszőzés, vállveregetés helyett - a gonosz támadása - a bírák önkényessége - a börtönőr kegyetlensége 2 Isten közbelépése - Pál és Silás énekel - Isten tud róluk - Csodát tesz, földrengés, kinyilt ajtók, lehullt bilincsek Isten kinyithatja a te börtönöd ajtaját is ! (cigaretta, ital, kívánságok, pénz stb.) 3 Megváltozott értékrendek - az őr öngyilkos akar lenni - a rab ( Pál ) veszi át az irányítást - a börtönőr leborul a rabok elé - tőlük kérdezi: Mit cselekedjem? és kapja a választ:" Higyj az Úr Jézus Krisztusban..." 4 Hit általi üdvösség - felismeri Isten hatalmát - hisz Jézusban mint üdvözitőben - teljesen megváltozik:- ígét hallgat- méghozzá éjszaka - sebeket gyógyit- eddig csak ejtett - megkeresztelkedik- felvállalja hitét - vendégül látja a rabokat - testvérként kezeli őket Az Úr áldja meg a hirdetett ígét. Péntek este Darócon Máté Zoltán testvér szolgált Muzsnáról. Az este János Csaba tv. Kovásznáról szolgált" A tíz bélpoklos " történetéből biztatva az embereket hogy kiáltson Jézushoz aki gyógyulni szeretne! A befejező alkalmon Erdő Endre testvér szólt "Isten kegyelméről" a II Kor 6:2 alpján. Többnyire a körzet testvérisége volt jelen ez alkalommal, csupán egy néhány hallgató, de hisszük hogy Isten ígéje megteszi a kellő hatást. Ámen.
Erdő Endre testvér szolgálat közben
Darócon a befejező alkalom

Nincsenek megjegyzések: