2010. október 11., hétfő

Áldás a gyermek

  Zsoltárok könyve 128. rész

1. 
Grádicsok éneke.
Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!
2. 
Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.
3. 
Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.
4. 
Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!
5. 
Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;
6. 
És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!

 Ebből az igéből szolgált ma délelőtt Györfi-Elek Tóbiás baróti lelkipásztor Homoródszentmártonban. 
ifj. Pál Ervin és Eszter hozták Ráhel kislányukat, hogy imádkozzunk érte.
 a boldog család

 Ráhelért és a szüleiért imádkoztunk

 Abigél és Péter egyik délután így összebújva aludtak, nem győztem bennük eleget gyönyörködni
Remélem mikor nagyobbak lesznek is ilyen békésen elviselik egymást

Erre az alkalomra vendégeink voltak Zilahról(az Eszter családjából), Székelyudvarhelyről, Szentegyházáról és Homoródalmásról. Mielőtt imádkoztunk Ráhelért elmondtam, hogy mi nem tudjuk megáldani a gyermeket, de imádkozni igen hogy áldja meg az Úr Jézus. Ezt tettük és kértük amikor majd felnövekszik, legyen Isten hűséges szolgája.Köszöntések hangzottak el: Tóbiás és Annamária egy szép énekkel, a húsz+ ifi is énekkel köszöntött, valamint Erdő Endre, Pál Ervin és Bálint Gyula köszöntötték az ifju családot. A végén urvacsorához járult a gyülekezet. Áldott alkalmunk volt. Délután tovább folytatjuk az ünneplést hálaadóünnep keretében.    
Az igehirdetéseket meghallgathatjátok itt a délelőttit és itta délutáni szolgálatot.


Nincsenek megjegyzések: