2010. május 22., szombat

Isten ígéretét láttuk mennybemenetel napján

Egy gyönyörű szivárványt láthattunk áldozó csütörtök este miután kijöttünk az imaházból. Amíg gyönyörködtem és fényképeztem, közben magyaráztam Abigélnek, hogy mit ígért Isten az özönvíz után. Majd a rövid tanítás után, tágra nyílt szemekkel azt kérdezte: Akkor nem lesz többet olyan nagy- nagy víz  ?????
Megnyugtattam hogy nem lesz, azonban a tűzről amire fenntartja Isten e világot, már nem szóltam neki azt még nem értené meg.
A csendes hallgatásom oka, hogy keményen küszködtem a szakdolgozattal és hála érte most mér elkészült. Még egy kis javítás, ellenőrzés és kész lesz. Nagyon hálás vagyok ezért a jó Atyámnak.
Kívánom hogy mindenkire árassza bőven az Ő drága Szentlelkét a pünkösd ünnepén, hogy megelevenedjünk és örömmel szolgáljuk ŐT.


így láttam a bejárati lépcsőrőlígy az udvarról nagyon szép látvány volt és jóleső érzés töltött el

Ezt mondta Isten Nóé családjának:
"Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test és soha nem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.....
Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között."
I.Móz 9:11 és 13.vers

Legyünk hálásak Istenünk oltalmáért.

Nincsenek megjegyzések: