2009. október 14., szerda

Teológia - évnyitó ünnepély

Vasárnap Nagyváradon volt a tanévnyitó istentisztelet. Az idei évben még bővült a teológusok csoportja három testvérrel. Incze Zoltán és Nagy Ferenc mindketten Nagyváradiak a látogatás nélküli tagozatra, míg Szilágyi Norbert szülőfalumból Szilágyballáról a nappalira. Rövid bemutatkozás után, két bizonyságtétel következett, utánna Bálint Pál testvér köszöntése a teológusok felé, majd Borzási István testvér igehírdetése a II Sám 6:1-16, 20-23 alapján. Nagyon szépen szolgált a helyi ifjusági kórus. Az igehírdetés témája: Dávid, Uza és Mikál buzgólkodása
  • Dávid buzgóságában, fel akarta hozni a frigyládát Jeruzsálembe. Nem az Istentől parancsolt módon tette, ezért halál lett a vége.
Nem lehet a mi saját elképzelésünk szerint szolgálni az Urat! Lehet buzgólkodni az Isten házáért, de közben mégsem az Úrért! Lehet énekelni úgy, hogy Istenhez nem jút el a dicsőítésünk! Dávidnak meg kellett változzon.
  • Uza illette azt amit nem lett volna szabad, ezért meghalt.
Pedig Uza jót akart! Meg akarta védeni az Isten ládádját, hogy ne essen le, szét ne törjön. Buzgólkodott a maga módján, de sajnos meghalt emiatt. Több példát is mondott István testvér: - a Baál papjai buzgálkodása a Kármel hegyén - végük a halál - Saul a győztes csata után azt mondta Sámuelnek, hogy ő ugyan teljesítette az Úr parancsát- végül ő is meghalt - Nádáb és Abihu idegen tüzet hoztak - nekik is halál lett a büntetésük. ! Nem lehet játszani a szent dolgokkal
  • Mikál meggyűlölte Dávidot
elfogadta ugyan Dávidot mint férjét, de a Dávid Istene nem volt kedves neki. Az az Istentisztelet mikor Dávid és a nép ujjong, táncol az Úr előtt, benne gyűlöletet ébreszt, emiatt élete végéig nem született gyermeke. Az üzenet azzal felyeződött be, hogy legyünk hűségesek a mi Istenünkhöz. Nagyon jó bátorítás volt ez mindannyiunknak. Ezen a héten most maradtunk is Nagyváradon tanulni. A tanulás mellett, nagyon jó közösséget gyakorolunk, reggel - este imádkozva, beszélgetve. Hála azért hogy van lehetőség a továbbképzésre, tanulásra.
Borzási István testvér ígét hírdet
bizonyságot tettem
az ifi kórus szolgál
lelkesen énekeltünk
csoportkép

Nincsenek megjegyzések: