2009. május 6., szerda

Látogatások

Szombaton megtörtént az Annamária és József eljegyzése a Zilahi gyülekezet alagsorában. Egy kedves alkalmunk volt amelyen így együtt volt a Kovács család apraja- nagyja kivétel nélkül. Ez is ritkán fordul elő mostanában, különösen mióta a családból egy néhányan Magyarországon élnek. A vőlegény lelkipásztora Gergely Pál testvér szolgált alkalmi igével, majd útánna Budai Lajos, én és még mások is köszöntötték a jegyespárt.
Annamária és József
a Kovács család Rátonból
A szombat éjszakán szüleimnél Szilágyballán pihentünk reggel pedig haza indultunk, mert délután négy órától Székelyderzsben úrvacsorai alkalmunk volt. Sikerült idejében megérkezni, bár az úton egy motoros baleset miatt Aranyosgyéresen egy félórányit kénytelenek voltunk állni.
a baleset helyszíne
Olyan hálás voltam a jó Istennek hogy mind ez ideig megőrzött a sok utazás közben minden balesettől. Vasárnap este itthon is megemlékeztünk az édesanyákról. Hétfő délután meglátogattuk Bedő Jolánka nénit (Juci édesanyja) aki túl van a vese műtéten, most bár egy veséje van, de úgy láttuk feleségemmel hogy javult az állapota. Ami még ettől is jobb, hogy betegségében az Urat kezdte keresni, olvassa az ígét és imádkozik. Lévén hogy a látogatási idő vége fele jutottunk el hozzá, egy keveset beszélgettünk és egy igeverssel bíztattam a jelenések könyvéből: ".... Légy hív mindhalálig és neked adom az élet koronáját"(Jel 2:10) Imádkozzatok érte, hogy úgy fizikai mint lelki életében gyógyulás következzen be! Mert csak Jézus sebeiben van igazi gyógyulás! Azután felekerestük az ifj. Máté Zoltán családját, akikkel szintén jó alkalmat töltöttünk. A tegnap Homoródalmáson jó volt látni olyan személyeket is, akikkel már rég nem találkoztam. Az alkalom után felkerestem Fazakas Géza Leonárdot, akit az Úr nemrég magszabadított a cigarettától. Az arcára volt írva hogy most már szabad. Mert akiket a Fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Imádkozni kell érte is, hogy az Úr tegye álhatatossá, szilárddá az Ő követésében.

Nincsenek megjegyzések: