2009. április 27., hétfő

Gyerekbemutatás és lelkipásztoravatás

Természetesen ez nem egy helyen és nem is egy időben történt. Az elmúlt Vasárnap, március 19-én Székelymuzsnán ünnepe volt a gyülekezetnek. Két család, az ifj. Máté Zoltán és Imola, valamint Káló Ernő és Viola hozták legkisseb gyermeküket, hogy imádkozzunk értük az Úr előtt. Mindkét családban a harmadik gyerek született, neveik pedig Máté Petra és Káló Abigél Melánia.
együtt az ünneplő két családdal
A Máté család
Ígét a Lk 2:21-22,52 alapján hírdettem. Kívánjuk, hogy amiként a gyermek Jézus növekedett bölcsességben, testben, valamint Isten és emberek előtt kedvességben, ezek a gyermekek is növekedhessenek Isten dicsőségére. Az Úr adjon a szüleiknek bölcsességet és erőt a nevelésükhöz. Ámen.
Az elmúlt héten a körzet gyülekezeteiben szolgálva, azt figyeltem meg, hogy a tavasz beáltával, némelyeket igen elfoglalt a munka. Nem érkeztek el az imaházba. Jó lenne ha a tavasz inkább arra emlékeztetne minket, hogy nekünk is szükségünk van akárcsak a természetnek a megújulásra, erőre, új életre, amit adjon meg az Úr mindannyiunknak bőven! A tegnap Baróton volt Györfi Elek Tóbiás lelkipásztorrá avatása, mely alkalmon én is ott lehettem.
Lelkesen énekel Annamária és Tóbiás
az ünneplő gyülekezet
jelenlevő lelkipásztorok(még ott volt Sallai Jakab testvér)
Nagyon jó volt már az imaórai buzdítás, Virág Sándor testvér a 117. Zsolt szavai szerint kért :"Dícsérjétek az Urat". Erdő Zoltán diakónus a Zsolt 25:8 szerint buzdított. Alkalmi igehírdetéssel ifj. Budai Lajos testvér szolgált a I Tim. 4:2-5 és az Apcsel. 2:36-47 alapján. Györfi Elek Tóbiás testvér bizonyságtétele és az avatóbizottság által feltett kérdések megválaszolása után, kézrátétellel imádkoztak testvérünkért: Borzási Gyula, ifj. Budai Lajos, Veress Efraim, Kiss Zoltán, ifj. Veress Ernő. Utánna köszöntések hangzottak el a jelenlevő szolgatársak, diakónusok és a nőszövetség részéről. Bővebb beszámolót erről olvashatsz itt. Nagyon szépen szolgált a helyi énekkar, valamint lelkesen irányította és kísérte orgonán a közös éneklést, Borzási Dávid Brassóból. Vendégszeretetüket a Baróti testvérek családi otthonaikban gyakorolták, amit én a Kónya Dénes családjában élvezhettem. Jó volt a testvérekkel ünnepelni! Délutánra már nem maradtam, hanem 4 órától Darócon, este 6-tól pedig itthon szolgáltam.
az alkalom végén készült ez a csoportkép

Nincsenek megjegyzések: