2009. március 7., szombat

Jó alkalom a bizonyságtételre

A biblia arra tanít hogy áron is megvegyük az alkalmakat, mert a napok gonoszak. Szerdán mint már említettem is, Csáka Lajos testvért temettük. Nagyon sokan eljöttek a faluból mivel a fia sporttanár a leánya pedig helyi körorvosnő. Borzási Gyula lp. testvér hírdette az ígét a háznál a Lk. 2:25-32 alapján. Találó volt ez az íge testvérünkre nézve, mert már többször mondta "Én már kívánkozom a menyországba". Várta a vigasztalást mint Simeon, aki a lélek kijelentése álltal megértette, nem lát addig halált, míg meg nem látja az Úr Jézus Krisztust. Az életben a legnagyobb vígasztalás az, amikor egy ember találkozik Krisztussal. Borzási Gyula testvér kihangsúlyozta, hogy bárki aki akar találkozni Krisztussal van lehetőség reá. Jézus az út, igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához csakis Ő álltala, de Ő álltala bíztosan oda lehet jútni. Aki találkozott megváltójával, az kibékülve, megnyugodva távozhat e földi létből. Lajos testvérünk így költözött el az örökkévalóságba. Vasárnap volt két hete és három hete is ő tartotta az imaórát Homoródalmáson. Semmi jelét nem mutatta annak, hogy olyan közel volna az elköltözés idelye. Az ígék amikből szolgált, mind a két alkalommal a megtérésre, Jézus akarata szerinti életre búzdítottak. Isten olyan jó volt hozzá, hogy minden különösebb szenvedés nélkül, valószínű igeolvasás közben(ezt abból sejtem, hogy ahányszor meglátogattam mindig olvasva találtam és a kezei is úgy maradtak ahogy a bibliát tarthatta) szólította magához. Miklós Regina Marosvásárhelyről, az elhunyt sógornője, egy alkalmi verset mondott. A temetőkertben az I Kor 5:1-10 alapján szolgáltam. Három dolgot emeltem ki ebből az ígéből:
  • Tudjuk, hogy van örök hajlékunk a mennyben- sajnos ezt nem mindenki mondhatja el, csak akik hiszünk Jézusban
  • Bízunk az Úrban- ezért vágyakozunk az Ő jelenlétébe, akár élünk akár halunk neki kedvesek legyünk
  • Meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt- ez viszont attól függetlenül fogjuk tenni, hogy akarjuk-e vagy nem. Jutalmat, vagy kárhoztatást, Jézus az igaz Bíró fog adni, mindenkinek a cselekedete szerint
Hiszem hogy az íge nem hull a porba, hanem gyümölcsöt terem.
a sor a Lajos testvér házától, az imaházig ért
Lajos bácsi utoljára az imaház előtt
Egy időre búcsút veszünk, bal oldalt Borzási Gyula és Máté Zoltán testvérrel állunk
az énekcsoport szolgál
Megváltozott a telefonszámom, a régi 0749 271 353 már nincs használva! Az új telefonszámom 0735 500 873 . Ezen a számon leszek ezután elérhető.

Nincsenek megjegyzések: