2008. november 30., vasárnap

Indulásra készen

"Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urokat várják, mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki."(LK 12:25-36) Az este ifjusági alkalmon voltam Baróton ifj. Pál Ervin testvérrel. A téma amit ifj. Kónya Dénes vezetett be " A döntéseink" volt. Mindenki hozzászólt és legalább egy döntéséről beszélt akár rossz vagy jó döntés volt, mi pedig levontuk a tanulságot. A végén a legfontosabb döntésről beszéltem nekik a megtérésről, ami nélkül döntéseink nem lesznek Isten akarata szerint. Az imáink utánna őszinték voltak, többen jelezték akarnak Isten szerint élni és dönteni. Ma délelőtt itthon voltunk imaházba a 2. Zsoltárból szolgáltam. Arról volt szó, hogy milyen sok emder gondol hiábavalóságot, gonoszságot szívében, viszont Isten ezeket csak neveti. Azonban egy napon nyilvánvaló lesz Jézus Krisztus uralma, amikor a gonoszok megítéltetnek, az igazak pedig boldogok lesznek. Legyen életünk alázatos, engedelmes az Urnak! Most a délutáni íge szavai csengnek a szívemben:Legyenek a ti derekaitok felövezve! Legyünk indulásra készen. Állandó készenlétben mert Urunk bármikor megjöhet! Mi most indulásra készen vagyunk- indulunk Rátonba és Szilágyballára. Polgári kötelességünknek eleget tenni (szavazni) és a családunkat meglátogatni. Ő legyen velünk és ha utazásunk közbe jönne a mi drága Urunk, vigyen magához a mennybe. Ámen!

Nincsenek megjegyzések: