2008. október 26., vasárnap

Imaházmegnyitó Székelyudvarhelyen

Áldott napot töltöttünk ma az Udvarhelyi gyülekezettel és sok más helységből érkezett testvérrel. Sokan eljöttek a székelyföldről, a szilágyságból Balláról, Ipról és egy jónéhányan Magyarországról is. Reggel a fuvószenekar szolgálata keltette fel a város figyelmét, ami után Boros Róbert a 24. zsoltár felolvasása és Budai Lajos testvér imája következett. Az ünnepélyes szallagvágás után bevonultunk a terembe. Az imaáhítatra Kelemen Sándor és Bot József testvér buzditott a 118. zsolt 23-25 alapján. Gergely István elnök testvér hírdette az ígét az Mt 21:12-17-ből a templom megtísztitásáról. A krónika ismertetése után volt egy néhány köszöntés, ami figyelemre méltó volt a Bunta Levente (Székelyudvarhely polgármestetre) nagyon kedves, szivélyes Istenfélő szavai. Elmondása szerint, vasárnaponként bibliaolvasással szokta kezdeni a napot. Jó volt ezt hallani, bárcsak minél több polgármester foglalkozna az igével. Közös ebéd volt, a helyiek finom töltöttkáposztával szolgáltak, valamint tea, kalács és kávé is volt. A délutáni alkalom 3 órakkor kezdődött a zenekar szolgálatával. Délután szines program keretében hallottunk köszöntéseket, verset, énekszólót, orgonajátékot. Az ígét Borzási Gyula testvér hírdette a 84. zsoltár alapján. Közreműködött a helyi énekkar egész nap. Az én részem a közös énekek irányítésa volt, amit nagy örömmel tettem. Az Úr adjon gazdag áldást az Udvarhelyi testvéreknek, hogy a szép imaház teljen meg Istenfélő emberekkel. Ámen
kezdés előtt
a népes hallgatóság
az énekkar szolgál
jelnlévő lelkipásztorok

Nincsenek megjegyzések: