2008. október 7., kedd

100 éves jubileum Székelymuzsnán

Vasárnap október 5-én a zuhogó eső ellenére több mint 230 személy gyült össze Muzsnán megemlékezni a gyülekezet fennállásának 100-ik évfordulójáról. Szinte napra pontosan 1908 okt. 3-án tartották az első imaórát ebben a faluban( amiről jegyzőkönyv is létezik) a Kinda István testvérék házában, kik Amerikából költöztek haza, hozva az új hitet. Nem ment minden épp olyan zökkenőmentesen, mert gyakran zaklatták őket, hitehagyottaknak nevezték azokat akik eme közösségbe csatlakoztak. Pár év mulva azonban a községi jegyző lecsendesítette a népet( akárcsak Efézusban) hogy hagyjanak békét ennek a közösségnek, mert akkorra már jogilag elismerték a Baptista közösséget mint felekezetet. 1926-ban épült fel a jelenlegi imaház, amelynek az építésénél már nagyon sok falubeli is segített. Ki munkával, ki pénzzel, vagy építőanyaggal. 1940-43-ig az imaház ajtaja be volt zárva és lepecsételve. Hála érte hogy azóta nyitva áll, minden oda kívánkozó ember előtt. Az alkalmat de. 11-kor kezdtük, hogy a távolabbi testvérek is nyugodtan elérkezzenek. Az imaórát id. Máté Zoltán, Boros Róbert és Tőtős János testvérek tartották, utánna Borzási Gyula testvér hírdetett ígét az V Móz 33:29 alapján. Ezután a gyülekezet Krónikáját olvastam fel, miután a köszöntések következtek. A gyülekezeteink testvériségén kivül még üdvözletet hoztak a helyi református és unitárius lelkészek, valamint a község alpolgármestere. Voltak vendégeink még Magyarországról is a Nyári Jenő testvér feleségével és egy munkatársukkal. Záró igehírdetés a Lk 24:28-35 alapján hangzott, Veress Efraim elődöm részéről. Az Úr áldja meg az elhangzott ígét. Közös ebéddel fejeztük be az alkalmat. Este 6 órától Efraim testvér itthon Homoródszentmártonba szolgált, hálaadó ünnep keretében emlékeztünk Isten sokféle jóságáról amit ebben az évben ránk árasztott. Mindenért hála neki.
az imaház közelről
kissé távolabbról
a zsufolásig tele terem(bárcsak mindig így lenne)
éneklés közben
a gyerekek énekeltek
krónika olvasás közben
sokan csak a sátorban kaptak helyet, de itt is hallgatták az ígét
Balról jobbra, első sor:Veress Efraim, Tőtős János, Borzási Gyula- második sor: Boros Róbert, id. Máté Zoltán, Simon András és Nyári Jenő,( lenn a sarokban Veress Jémina apukát várja)

Nincsenek megjegyzések: