2008. július 7., hétfő

Gyerekbemutatás

Az elmúlt héten elég sok esemény történt amiből egy néhányat lejegyzek.
Kedd este Homoróddarócon Gál Piroska testvérnő virrasztóján vettünk részt többen a homoródszentmártoni gyülekezetből és a Máté Zoltán testvérék Székelyudvarhelyről. Többen eljöttek a faluból együttérezni a családdal és figyelmesen halgatták a felolvasott ígét. Préd. 12:3,7b-9,15,16 ígéből a következő gondolatokat szóltam a jelenlevőkhöz: -Emlékezz teremtődről ifjuságod idején -Eljön mindenkinek az elköltözés ideje -Felbomlik a test, porrá lessz -Istent féljed -Isten megítél minden cselekedetet -Készüljünk Isten elé Szerdán a temetésen népes hallgatóság előtt a Jn.14:1-6 alapján hírdettem az ígét a háznál:
  1. Higyjünk Istenben és Jézusban
  2. Van hely a menyországban
  3. Jézus a mennybe vezető út
A temetőkertbe id. Máté Zoltán körzeti vén szolgált a Zsid 9:27,28-ból, elvégezett dolog, hogy minden ember egyszer meghaljon, azután következik az ítélet. Krisztus váltsághalála álltal rendezhetjük bűneinket. Jézus megígérte visszajön s akik készen várják üdvözülnek, akik pedig nem elkárhoznak. Készüljünk Krisztus elé! Csütörtökön Homoródszentmártonben volt bibliaóránk és az Eszt 3:1-6, 4:1-17 -ből vizsgáltuk milyen kell legyen a viselkedésünk, amikor megpróbáltatások érnek. Sok követendő dolgot találtunk Eszter és Márdokeus életében. Pénteken értesültünk arról, hogy Homoróddarócon előző este halálos kimenetelű verekedés történt. Két család künn a legelőn összeszólalkoztak pontosan nem lehet tudni mi felett, majd késsel két fiut is megsebesítettek a pásztor(csordás) család tagjai. Egyik belehalt, a másik nehezen túlélte. Ami még szomorúbb, hogy mivel a csordás felesége hozzánk tartozó, ezért kemény vádakkal illetik az amúgy ártatlan néhány gyülekezeti tagot. Imádkozzatok, hogy Isten adjon nekik kitartást, erőt megállni a vádaskodás közepette. Vasárnap Székelyderzsben örvendetesebb alkalomra került sor. Mezei Ervin testvérék hozták a kis Anitát, hogy imádkozzunk érte. A Mk.9:13-16 -ból a kkövetkezőket emeltem ki:
  • A gyermekeket hozni kell Jézushoz, nem küldeni
  • Vigyázzunk, ne botránkoztassuk a kicsinyeket
  • Jézus hívja magához a gyermekeket
  • Gyermeki hitre van szükségünk, hogy Isten országába bejussunk
Utánna imádkoztunk, hogy az Úr áldja meg a Mezei Anita életét, tartsa meg hogy felnövekedve megismerhesse Jézust mint megváltóját. Az alkalmat urvacsorával felyeztük be.
Mezei Viola,Ervin és én a kicsi Anitával
A Mezei család:Ervinke, Viola, Ervin, Anita és Zsolt roskadozó meggyfa az udvarunkon szemet gyönyörködtető látvány