2008. április 18., péntek

Ma is vannak éhes emberek

Az olykor meglankadt, elcsüggedt embert feleleveniti az a tudat amit Pál apostol mondd a korintusi testvéreknek az I Kor 15:58-ban: "Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban". A tegnap nagyon jó besszélgetés alakult ki az egyik családnál, egyszerű hétköznapi dolgoktól, eljútottunk a bibliához. Elmondta a bácsi hogy olvasott egy könyvet, amiben azt írja hogy a test halálakor a lélek is meghal. Igaz ez? Kihozta és kezdtem nézni a kiadót, persze az nem volt reklámozva, de hamar meg lehetett érteni hogy honnan ered(egy Jehova tanúja adta neki) . Vettem a bibliát és kezdtük együtt olvasni a "Gazdag és Lázár " történetét amiből kiderül hogy a lélek tudatos állapotban van a halál után is. Kibuggyant belőlle a kérdés: De akkor miért irnak ilyeneket? Hát azért hogy megtévesszenek, mert ha az ember elhiszi hogy nincs örökélet, nincs kárhozat, pokol(márpedig egyesek szerint nincs), akkor éli világát, mert úgyis egyre vág! Salamon-tól is volt idézve ebben a könyvben amikor azt állítja Salamon hogy nincs különbség az ember és az oktalan állat között.Meghal az egyik is, meghal a másik is - ezzel vége mindennek. Csakugyan? Akkor miért kéri számon Isten az ember életét? Miért írja a Biblia, hogy elvégezett dolog hogy az emberek meghaljanak, azután pedig következik az Ítélet? Ha a lélek is meghal, akkor mi megy az ítéletre? Levontam magamnak a következtetést, hogy ha nem hírdetjük az ígét, akkor az ördög elhiteti az embereket mindenféle hamissággal. Utánna a bácsi említette a jól ismert mondást: Nem jött onnan vissza senki! Ekkor az I Kor 15-ből olvastam neki a halottak feltámadásáról. Eközben megérkezett a bácsi menye- látva a bibliát a kezembe- azt mondta: én is szeretem a bibliai vitát. Később vele folytattuk a beszélgetést s mint kiderült, nem vitatkozni akart, hanem kérdése volt: Hogy vették Pál kézrátétele álltal az Efézusiak a Szentlelket?(Apcsel 19) . Beszélgetésünk tovább a Szentlélek munkájáról, a megváltásról folyt. Őszinte érdeklődést láttam benne is a hit iránt. Miután imádkoztunk, nagy örömmel jöttem el, kérve Istent, hogy ami jó munkát elkezdett, Ő folytassa tovább ezekben a személyekben.Meghívtam, hogy jöjjenek nálunk és folytassuk a témát. Bárcsak az Úr adna egy ébredést az egéssz népünk között, hogy felragyoghasson minden embernek KRISZTUS! Ámen. Ha fontosnak látod te is ezt, imádkozz velünk együtt ébredésért.

Nincsenek megjegyzések: