2008. március 11., kedd

Nagykereki ( Magyarország)

Zajlik az élet Nagyváradon. A tegnap este a Rogériusz gyülekezetben voltam ifin, ahol nagyon áldott alkalmunk volt (sokakat ismertem a fiatalok közül, mivel többen a nagy gyülekezetből voltak) - de a többiekkel is hamar megbarátkoztam. Témánk a pénzbeosztás, Jézus visszajövetele és a szabadság volt. A mai nap héber órák után pihenésre is jutott idő, este pedig Nagykerekiben voltam Gergely András, Papp László és Kiss Lehel testvérekkel. Nagykereki egy határmenti falucska Magyarországon (lassan én is részese leszek a KELEK-nek:), de itt is csak távolsági szakon). Nagyváradról oda költöztek Kulcsár Mihály testvérék - ők vállalták fel a gyülekezet gondját, Gergely testvérék pedig rendszeresen látogatják a kis közösséget. Egy nagyon kicsi, de barátságos épület fogadott (kb. 4x5 m). Mindannyian szolgáltunk valamivel. Az igét az ApCsel 16:20-34-ből hirdettem, érintve a bemerítés kérdését is. Nagyon nyitottan hallgatták a helybeliek, akik közül még egy sincs bemerítkezve, de nagyon buzgók. Az Úr áldja meg őket, és segítsen nekik megérteni az Ő akaratát, hogy hol és hogyan kell nekik szolgálniuk! Kértek, hogy imádkozzunk az ottani misszióért. Az istentiszteleti alkalom után Kulcsár testvérék vendégszeretetét élveztük, közben pedig hallgattuk az ízletes beszámolókat az ébredési időkről. Meglepődve hallottam, hogy testvérünk börtönbe is került a hitéért, de az Úr ott is vele volt. Nemcsak Pált és Silást mentette ki a szorongattatásból, hanem hűséges (akkor még) szilágysági szolgáját is. Imádkozzunk a nagykereki emberek megtéréséért, és az ottani misszióban szolgálókért!
A gyülekezet Nagykerekiben

Nincsenek megjegyzések: