2007. december 28., péntek

Bölön és Ürmös

Szilágysági lévén nekem nagyon hiányzik az "ünnep utolsó nagy napja". Próbáltam már bíztatni a testvéreket hogy tartsuk meg itt is, de nem nagy viszhangra talált. Most mivel haza sem mentünk,( mert ha az Úr megsegít a táborban leszek Szilveszterben) és 2-3 napra nem láttuk értelmét megtenni ilyen nagy utat, igy jött az ötlet hogy menjek valahova III. napján. Erdő Endre tv. - el mentünk tehát du. 3 órára Bölönbe, ahol a testvérek nagy szeretettel fogadtak. Az igét a Tit.2:11-14 alapján hírdettem Isten üdvözítő kegyelméről, amely megjelent minden embernek, de mégis csak azoké lessz akik elfogadják! Utánna Endre tv. mutatott be nagyon tanulságos két történetet. Majdnem minden karácsonyi éneket elénekeltünk a hit hangjaiból és még vagy 3-at tanítottam is azokból melyeket nem ismertek. Imádsággal felyeztük be az ünnepet, szinte mindenki imádkozott. Csirikás testvérék vendégszeretetét is élvezhettük, miután átmentünk az Olt-on Ürmösre. Itt néhány vers és ének után Endre tv. jóvoltából meghívást kaptunk " Betlehembe "! El is mentünk, de csak gondolatban, követve a falra vetített képkeet Betlehemről. Egy kérdés alapján hangzott a tanítás: " Miért nem fogadták Jézust? " -Két egyszerű válasz volt rá: 1 Mert mások foglalták el a helyeket! 2 Mert nem ismerték fel! Sajnos ma is sok szív egyébbel van tele! Te felismerted , és befogadtad-e már? Ilyen befejezés után, nem volt nehéz folytatni a buzditást. Azt mondtam: Egy diagnózis megálapítása még nem nagy vigasz, különösen gyógyíthatatlan betegség esetén! De ma az az örömhírem, hogy senki nem kell elkárhozzon bünei miatt, mert megjelent az üdvözítő kegyelem! Személyes imákkal felyeződött be Ürmösön is az ünnep. Az Úr áldja meg az elhintett igemagvakat! A pénteki nap többnyire itthon telt el, délután két cigány családhoz vittünk csomagot, aminek nagyon örültek. Este Darócon voltunk feleségemmel együtt. 6 órától ifjuságin, ahol egy kis bemutatót tartottam az ősatyák koráról Ádám-tól egésszen Ábrahámig, majd 7-től a felnőttekkel a Jn. 1: 14-18 alapján a testté lett íge dicsőségét szemléltük. Itthon az esti áhítat alatt Beatrix feltett egy jó kérdést: Fontos-e a bemerítés ahhoz hogy a mennybe jussunk? Elmondtam neki, hogy miután őszinte megtérés történik valakinél, azután nagyon fontos! De előbb ez kell megtörténjen. Örülök hogy ez foglalkoztatja és kívánom hogy a vágya teljesülhessen! Ezért imádkozunk, tarts te is velünk!

Nincsenek megjegyzések: